Anasayfa / Emeklilik / Yeni Dönemde Maluliyet İşlemlerinin Nasıl Yürütüleceği Ayrıntılarıyla Belirlendi

Yeni Dönemde Maluliyet İşlemlerinin Nasıl Yürütüleceği Ayrıntılarıyla Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz ve sık sık yazılı ve görsel basında yer aldığı üzere, 3 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ile malulen emeklilik açısından yeni bir dönem başlamış, bazı hastalıklar da malullük alınmıştı (Malulen Emeklilikte Hangi Reformlar Yapıldı ?, Malullük Aylığının Kapsamı Genişletildi, Maluliyet Tespit İşlemlerinin Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi başlıklı haberler).

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılan bu değişiklikler çerçevesinde yeni dönemde malulen emeklilik işlemlerinin nasıl yürütüleceğini belirleyen “Maluliyet tespiti işlemleri” konulu 2013/34 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Genelgede;

– Maluliyetin tespitine ilişkin sağlık kurulu raporlarının nereden ve nasıl alınacağı,

– Sağlık kurulu raporlarına ve raporlara dayanarak SGK’nın verdiği kararlara nasıl itiraz edileceği,

– Maluliyet halinin devam edip etmediğine yönelik kontrol muayenelerinin nerede ve nasıl yapılacağı,

gibi konular ayrıntılarıyla düzenlendi.

Söz konusu Genelgenin ana konu başlıkları aşağıda yer almaktadır. Genelgenin tam metnine ise http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

———-

2013/34 Sayılı Genelge Konu Başlıkları:

8.5. Lösemi Hastalığının Relapsı Durumunda Kontrol Muayenesi

1.2. Sağlık Kurulu Raporları

1.3. Maluliyet Tespitine İlişkin Dosyada Bulunması Gereken Belgeler

1.4. Dosyaların Gönderildiği Üst Yazıda Bulunması Gereken Bilgiler

1.5.2. Yurtdışı Borçlanması Yapmış Sigortalılar

2-SİGORTALILARIN VEYA GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ HAK SAHİBİ VEYA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ MALULİYET TESPİTİ

2.1. Sağlık Kurulu Raporları

2.2. Maluliyet Tespitine İlişkin Dosyada Bulunması Gereken Belgeler

2.3. Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuklara İlişkin İşlemler

2.4. Hak Sahibi Çocuklara İlişkin İşlemler

2.5. Farklı Sigortalılıklardan Kaynaklanan Maluliyet Talebi

3- YAŞLILIK SİGORTASI KAPSAMINDA MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ

4- KURUM SAĞLIK KURULU KARARLARINA İTİRAZ

4.1. İtiraz ve Süresi

4.2. İtiraz İşlemleri

4.3. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda Hekim Dinlenilmesi

4.4. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda Muayene

4.5. İtiraza ilişkin kararlar

5-KONTROL MUAYENELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

5.1. Kontrol Muayenesine İlişkin Sevkler

5.2. Kontrol Muayenesi İle İlgili Değerlendirme

5.3. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İlişkin Kontrol Muayeneleri

6-MALULİYET DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLECEĞİ KURUM SAĞLIK KURULLARI

6.1. Sigortalılar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu/ Hak Sahibi Çocukları

7-MALULİYET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

7.1. Karar Sonrası Yeni Talep

7.2. Taleplerin İşlemden Kaldırılması

7.3. Dava Dosyalarına İlişkin Görüşler

7.4. Mahkemelere Maluliyet Dosyası Temini

7.5. Kurum Sağlık Kurullarının Ara Kararlarına İlişkin Uygulamalar

7.6. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İlişkin Maddi Hata

7.7. Resmi Sağlık Hizmeti Sunucularının Bilgilendirilmesi

8- KURUM SAĞLIK KURULLARINCA DEĞERLENDİRMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

8.1. Kurul Kararları

8.2. Hak sahipleri

8.3. Kanser Hastalarında Kontrol Muayenesi

8.4. Lösemi Hastaları için Kemik İliği veya Kök Hücre Naklinde Kontrol Muayenesi

10- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

9- GEÇİŞ MADDESİ

1- SİGORTALILARIN MALULİYET TESPİTİ

1.1. Sevk İşlemleri