Anasayfa / Eski Haberler / Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İlk Yönetmelikleri Yayımlandı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İlk Yönetmelikleri Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek, 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, ancak sadece birkaç maddesi yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmişti. Kanunun diğer tüm maddeleri ise istisnai bazı durumlar hariç 30/12/2012 tarihinde yani bir gün sonra yürürlüğe gireceğinden, bu Kanuna ilişkin yeni yönetmelikler de yayımlanmaya başlandı. Bu çerçevede, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de;

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,

yayımlandı. Söz konusu yönetmelikler 30/12/2012 tarihinde, yani bir gün sonra yürürlüğe girecek.

Yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte;

27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,

27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik,

yürürlükten kalkacak.

Söz konusu yönetmelikler Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan, 6331 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca, 4857 sayılı İş Kanununun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)