Anasayfa / Eski Haberler / Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nihayet Yürürlüğe Girdi – 30.12.2012

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nihayet Yürürlüğe Girdi – 30.12.2012

Sponsorlu Bağlantılar

30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun sadece;

• 9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi

• 31 – Belgelendirme, ihtar ve iptaller

• 33 – 34 – 35 – Bu maddelerle kadro ve unvan değişiklikleri yapıldı.

• 36 – Yayın zorunluluğu

• 38 – Yürürlük maddesi

• Geçici 4 – İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

• Geçici 5 – Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları

• Geçici 6 – İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri

• Geçici 7 – Kadrolarla ilgili değişiklik

• Geçici 8 – Kadrolarla ilgili değişiklik

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün önemli maddelerinin ise altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörüldüğünden, bu maddelerin (istisnai 6, 7, 8 inci maddeler hariç) tamamı ve yayımlanan üç yönetmelik bugün yani 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanunun;

• 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

• 7 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

• 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

ile ilgili maddeleri ise sadece 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu maddeler;

• 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2013 tarihinde,

• Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 30/6/2014 tarihinde,

yürürlüğe girecek.

Ayrıca 6331 sayılı Kanunla, 4857 sayılı İş Kanununun;

• 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde,

• 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde,

• 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (d) alt bendinde,

• 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında,

• 98 inci maddesinin birinci fıkrasında,

yapılan değişiklikler 30/6/2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Aynı şekilde, 4857 sayılı İş Kanununun;

• 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası,

• 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

• 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,

• 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeleri,

de 30/6/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı.