Anasayfa / Eski Haberler / Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Tam Olarak Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
 • A A A
 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Tam Olarak Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

  Sponsorlu Bağlantılar

  Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Tam Olarak Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?-22.10.2012

  20/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Cumhurbaşkanının onayını müteakip 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı (30/6/2012 tarihli haber), ancak Kanunun çok az maddesi aynı gün yürürlüğe girdi. Yürürlük başlıklı 38 inci maddesi uyarınca; diğer maddelerinin önemli bir kısmı altı ay sonra, kalan birkaç maddesi ise bir yıl, iki yıl sonra kademeli olarak yürürlüğe girecek.

  Dolayısıyla, şu an halen 4857 sayılı İş Kanununun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri uygulanmakta olup, eğer herhangi bir değişiklik – erteleme olmazsa bu hükümler 30/12/2012 tarihinde yürürlükten kalkarak, yerini yeni Kanunun hükümleri alacak, yeni Kanunda öngörülen idari para cezaları uygulamaya konulacak. 30/6/2014 tarihinde ise Kanunun kalan tüm maddeleri yürürlüğe girmiş olacak.

  Bu geçiş döneminde ise 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu yeni Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.

  Yürürlüğe giriş tarihlerine göre 6331 sayılı Kanunun maddeleri aşağıda sıralanmıştır.

  30/6/2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Maddeler:

  9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi

  31 – Belgelendirme, ihtar ve iptaller

  33 – 34 – 35 – Bu maddelerle kadro ve unvan değişiklikleri yapıldı.

  36 – Yayın zorunluluğu

  38 – Yürürlük maddesi

  Geçici 4 – İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

  Geçici 5 – Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları

  Geçici 6 – İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri

  Geçici 7 – Kadrolarla ilgili değişiklik

  Geçici 8 – Kadrolarla ilgili değişiklik

  30/12/2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Maddeler:

  1 – Amaç

  2 – Kapsam ve istisnalar

  3 – Tanımlar

  4 – İşverenin genel yükümlülüğü

  5 – Risklerden korunma ilkeleri

  10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

  11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

  12 – Tahliye

  13 – Çalışmaktan kaçınma hakkı

  14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

  15 – Sağlık gözetimi

  16 – Çalışanların bilgilendirilmesi

  17 – Çalışanların eğitimi

  Sponsorlu Bağlantılar

  18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

  19 – Çalışanların yükümlülükleri

  20 – Çalışan temsilcisi

  21 – Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

  22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

  24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

  25 – İşin durdurulması

  26 – İdari para cezaları ve uygulanması

  27 – Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet

  28 – Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı

  29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

  30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

  32 – Değiştirilen hükümler

  37 – Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Geçici 1 – Atıflar

  Geçici 2 – Mevcut yönetmelikler

  Geçici 3 – Sağlık raporları

  İşyerinde Çalıştırılan İşçi Sayısına Bağlı Olarak Değişik Tarihlerde Yürürlüğe Girecek Maddeler:

  - Aşağıdaki 6, 7 ve 8 inci maddeler, işyerlerinin çalıştırdığı işçi sayısı dikkate alınarak;

  1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2014 tarihinde,

  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2013 tarihinde,

  3) Diğer işyerleri yani 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için ise 30/12/2012 tarihinde,

  yürürlüğe girecek.

  Söz konusu maddeler şunlardır;

  6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

  7 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

  8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları (www.isvesosyalguvenlik.com)

  Scroll To Top