Anasayfa / Eski Haberler / Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Tam Olarak Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Tam Olarak Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Sponsorlu Bağlantılar

20/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Cumhurbaşkanının onayını müteakip 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı (30/6/2012 tarihli haber), ancak Kanunun çok az maddesi aynı gün yürürlüğe girdi. Yürürlük başlıklı 38 inci maddesi uyarınca; diğer maddelerinin önemli bir kısmı altı ay sonra, kalan birkaç maddesi ise bir yıl, iki yıl sonra kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Dolayısıyla, şu an halen 4857 sayılı İş Kanununun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri uygulanmakta olup, eğer herhangi bir değişiklik – erteleme olmazsa bu hükümler 30/12/2012 tarihinde yürürlükten kalkarak, yerini yeni Kanunun hükümleri alacak, yeni Kanunda öngörülen idari para cezaları uygulamaya konulacak. 30/6/2014 tarihinde ise Kanunun kalan tüm maddeleri yürürlüğe girmiş olacak.

Bu geçiş döneminde ise 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu yeni Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.

Yürürlüğe giriş tarihlerine göre 6331 sayılı Kanunun maddeleri aşağıda sıralanmıştır.

30/6/2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Maddeler:

9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi

31 – Belgelendirme, ihtar ve iptaller

33 – 34 – 35 – Bu maddelerle kadro ve unvan değişiklikleri yapıldı.

36 – Yayın zorunluluğu

38 – Yürürlük maddesi

Geçici 4 – İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

Geçici 5 – Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları

Geçici 6 – İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri

Geçici 7 – Kadrolarla ilgili değişiklik

Geçici 8 – Kadrolarla ilgili değişiklik

30/12/2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Maddeler:

1 – Amaç

2 – Kapsam ve istisnalar

3 – Tanımlar

4 – İşverenin genel yükümlülüğü

5 – Risklerden korunma ilkeleri

10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

12 – Tahliye

13 – Çalışmaktan kaçınma hakkı

14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

15 – Sağlık gözetimi

16 – Çalışanların bilgilendirilmesi

17 – Çalışanların eğitimi

18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

19 – Çalışanların yükümlülükleri

20 – Çalışan temsilcisi

21 – Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

25 – İşin durdurulması

26 – İdari para cezaları ve uygulanması

27 – Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet

28 – Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı

29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

32 – Değiştirilen hükümler

37 – Yürürlükten kaldırılan hükümler

Geçici 1 – Atıflar

Geçici 2 – Mevcut yönetmelikler

Geçici 3 – Sağlık raporları

İşyerinde Çalıştırılan İşçi Sayısına Bağlı Olarak Değişik Tarihlerde Yürürlüğe Girecek Maddeler:

– Aşağıdaki 6, 7 ve 8 inci maddeler, işyerlerinin çalıştırdığı işçi sayısı dikkate alınarak;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2014 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2013 tarihinde,

3) Diğer işyerleri yani 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için ise 30/12/2012 tarihinde,

yürürlüğe girecek.

Söz konusu maddeler şunlardır;

6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

7 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları (www.isvesosyalguvenlik.com)