Anasayfa / Haber / Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçiş Süresi Uzatıldı

Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçiş Süresi Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yazar kasa pos olarak nitelendirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kapsama giren bütün vergi mükellefleri için başlayacak.

Not: Söz konusu Tebliğ aşağıda belirtilen şekliyle 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı ile söz konusu sürelerde değişiklik öngörülüyor. Buna göre; Tebliğin (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki tarihlerde başlayacak olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

  • 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
  • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
  • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
  • 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacak. Ancak bu kapsamda olanlardan isteyenler daha önce yazar kasa pos kullanmaya başlayabilecek.

Söz konusu (a) ve (b) bentleri kapsamına ise faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler girmektedir.

Ancak; Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere; yukarıda belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmayacak ve cihaz Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılacak. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirecekler. Dolayısıyla mali hafızası dolduğu için cihazı hurdaya ayrılanlar yukarıdaki tarihleri beklemeden yazar kasa pos kullanmak zorunda kalacak.

Öte yandan;

– 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin yazar kasa pos kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren,

– 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin ise yazar kasa pos kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde,

başlayacak. Ancak bu kapsamdaki mükelleflerden isteyenler bu tarihleri beklemeden yazar kasa pos kullanmaya başlayabilecek. (isvesosyalguvenlik.com)