Anasayfa / Haber / Yeni Seçilen Muhtarların SGK’ya Bildirimiyle İlgili Duyuru Yayımlandı

Yeni Seçilen Muhtarların SGK’ya Bildirimiyle İlgili Duyuru Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan mahalli idareler genel seçimi ile birlikte, köy ve mahalle muhtarlıkları için de seçim yapıldı ve bazı yerlerde mevcut muhtarlar seçimi tekrar kazandı, bazı yerlerde ise yeni muhtarlar seçildi.

Öte yandan; 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4 üncü maddesinde; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ – Kur’la ilişkileri, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlık 8 inci maddesi de; köy ve mahalle muhtarı seçilen kişilerin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde il veya ilçe mülki amirliklerince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlülüğü getirdiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili olarak il ve ilçe mülki amirliklerine (valilik ve kaymakamlıklara) hatırlatmada bulunmak üzere bir duyuruyu yayımladı. Söz konusu duyuruya http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.