Anasayfa / Haber / Yeni Tebliğ Sağlıkta Neleri Değiştirdi?

Yeni Tebliğ Sağlıkta Neleri Değiştirdi?

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan (karşılanan) bu hizmetlerden yararlanma usul ve esasları ile bu hizmetlere ilişkin ödenecek bedellerin belirlendiği Sağlık Uygulama Tebliği’nde sık sık kısmi değişiklikler yapıldığı gibi, bazen de eski tebliğ tamamen yürürlükten kaldırılarak yerine yeni tebliğ yayımlanmaktadır. Bu çerçevede, 25/03/2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin yerine, 24 Mart 2013 Tarihli ve 28597 Sayılı Resmî Gazete’te yeni tebliğ yayımlanarak eskisi yürürlükten kaldırıldı. Yeni tebliğle birlikte, genel sağlık sigortası uygulamalarında aşağıdaki değişiklik ve yenilikler yapıldı.

• Hastaların yurtdışına sevk edilmeleri halinde, hastalığın komplikasyonu ve acil durumlar hariç sadece sevke konu hastalıkla ilgili tedavi giderleri ödeniyordu. Yeni düzenlemeyle, sevke konu hastalıkla ilgisi olan tedavi bedelleri de ödenecek.

• Malullük oranının tespitiyle ilgili sevklerde, sağlık hizmet sunucularına üç iş günü içinde müracaat zorunluyken, bu süre 10 iş gününe çıkarıldı.

• Organ bağışında bulunmak isteyenlerin, bu iş için bir ilden başka bir ile gitmeleri halinde; yol, gündelik ve refakatçi giderlerini SGK karşılayacak.

• Meslek hastalığı tedavisi gören kişiler, birinci basamak sağlık hizmet sunucularından (aile hekimi, sağlık ocağı gibi) kontrol amaçlı sevk alabilecek. Yol paralarını alabilmeleri için en az ikinci basamak sağlık hizmet sunucusundan sevk alınmış olma şartı aranmayacak, birinci basamak sağlık hizmet sunucusundan alınmış olan sevk yeterli olacak.

• Kronik hastalıkları olanlar, bir reçeteyle en fazla üç ay yetecek kadar ilaç alabiliyorlardı. Üç ay sonra tekrar doktora reçete yazdırmaları gerekiyordu. Bu süre altı aya çıkarıldı. Üç ay bittikten sonra, kronik hastalığa bağlı raporlu ilaçlar, ikinci üç ay için yeniden doktora gitmeden, doğrudan eczaneden alınabilecek.

• Bazı hastalar için yurt dışından getirilen ilaçlar listesine, kanser ve kalıtsal hastalıklarda kullanılanlar başta olmak üzere 13 yeni ilaç daha ilave edildi.

• SGK’nın uyguladığı ilaç iskontosu nedeniyle ilaç firmaları tarafından Türkiye’ye getirilmeyen, dolaysıyla da temininde güçlük çekilen önemli 45 ilaca daha iskonto muafiyeti getirildi.

• Gazi, şehit ve yakınlarından, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmiş olmasalar bile, özel hastaneler ilave (fark) ücret alamayacak.

• Ağız ve diş tedavilerinde eskiden hastaya aldırılan greft, membran gibi tıbbi malzemelerin hastane tarafından temini zorunlu hale getirildi.

• Tıbbi malzeme ödemelerinde iller arasındaki farklılık gösteren uygulamalar sona erdirildi.

• SGK tarafından sağlanan protez ve ortezlerin sayısı artırıldı. Bazı tıbbi malzemelerin bedellerinin SGK tarafından karşılanması için istenen bazı belgeler kaldırılarak bürokrasi azaltıldı.

• 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın grip aşıları SGK tarafından karşılanacak.

• Yeşil kartlılarla (aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu için genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenenlerle) ilgili aşağıdaki değişiklikler yapıldı. Buna göre;

– Üniversite hastanelerinde tedavileri sırasında, bir başka üniversite hastanesine sevk edilmelerinin gerekmesi durumunda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden bu yeni hastane için tekrar sevk almalarına gerek kalmadan sevk edilebilecekler.

– TSK’ya bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilecekler.

– Yanık, vurgun, soba zehirlenmesi gibi durumlarda uygulanan “hiperbarik oksijen tedavisi” için resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilecek.

– Organ nakli ve nakil sonrası kontrolleri için doğrudan üniversite hastanelerine gidebilecek.

– Özel hastanelerin acil servislerine, 112 ambulans ile getirilmiş olmaları koşulu aranmadan, acil durumlarda kendi imkanlarıyla doğrudan başvurabilecekler.