Anasayfa / Haber / Yeni Torba Yasa Herkesi İlgilendiren Düzenlemeler İçeriyor

Yeni Torba Yasa Herkesi İlgilendiren Düzenlemeler İçeriyor

Sponsorlu Bağlantılar

Bakanlar Kurulu tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı toplumda birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler içeriyor.

Tasarıya göre;

– 29 yaşın altında olan genç girişimcilere vergi istisnası getiriliyor, yani kazançlarının belirli bir kısmından vergi alınmayacak.

– Basit usule tabi gelir vergisi mükelleflerinin kazançlarının 8 bin liralık kısmından vergi alınmayacak. Bu tutar her yıl ekonomik koşullara göre yeniden belirlenecek.

– Öğrenimi devam eden 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmayacak.

– Memurlara doğum sonrası verilen ücretsiz izin süreleri kademe ve derece intibakında değerlendirilecek.

– Kadın memurlara doğum yapmaları halinde ilk doğum için 2 ay, ikinci doğum için 4 ay, üçüncü ve sonraki doğumlar için 6 ay süreyle yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak, ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bu süreler bittikten sonra kadın memur isterse 24 aya kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Ayrıca çocuğu olan memur anne ve/veya babaya çocuğun zorunlu ilköğretiminin başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak.

– Başta polisler olmak üzere emniyet hizmetleri sınıfında çalışanların tazminat oranları yüzde 25 artırılacak. Bu da yaklaşık 240 lira ile 580 lira arasında artışa yol açacak. Ayrıca bunlardan yükseköğrenimi tamamlamış (üniversite bitirmiş) olanların ek göstergeleri 3000’e kadar yükseltilecek.

– Muhtarların aylık net 940 lira olan ödenekleri bin 300 liraya yükseltilecek.

– Tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili olarak gübre ve yem teslimlerine KDV istisnası getirilecek.

– Uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek göstergeleri 3000’e kadar yükseltilecek.

– Kadın işçilere her doğum sonrası 6 aya kadar haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar yarım çalışma izni verilecek, işçinin çalıştığı süreye ait ücreti ve sigorta primi işveren tarafından, çalışmadığı süreye ait ücreti ve sigorta primi ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek. Ayrıca doğum izinleri bittikten sonra çocuk zorunlu ilköğretime başlayana kadar anne veya baba isterse kısmi süreli (part-time) çalışabilecek. Aynı şekilde doğum izinleri bittikten sonra kadın işçi isterse 6 ay ücretsiz izin kullanabilecek veya bu süre boyunca yarı zamanlı çalışabilecek. Burada belirtilen haklardan evlat edinenler de yararlanabilecek.

– Emekli olduktan veya vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların aylıklarından yüzde 10 oranında kesilen sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kaldırılacak.

– Bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma imkanı olmayan gençlerden lise veya dengi okulu bitirenler 20 yaşını geçmemek, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek üzere, mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle gelir testi yaptırmadan ve herhangi bir prim ödemeden sağlık yardımlarından yararlanabilecekler.

– Beş puanlık prim indirimine ilaveten 6 puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için aranan en az 10 işçi çalıştırma şartı kaldırılacak. (isvesosyalguvenlik.com)