Anasayfa / Eski Haberler / Yeni Yılda Memur Gündelik ve Tazminatları Yüzde 5 İle 6 Arasında Artacak

Yeni Yılda Memur Gündelik ve Tazminatları Yüzde 5 İle 6 Arasında Artacak

Sponsorlu Bağlantılar

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 17 Aralık 2012 Pazartesi günü 43’üncü Birleşiminde yapılan görüşmeler sırasında, Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları yani (H) cetveli, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen şekliyle aynen kabul edildi. Söz konusu (H) cetveli uyarınca 2013 yılında memur gündelik ve tazminat tutarları aşağıdaki gibi olacak. Aşağıda yer alan tutarlardan da görüleceği üzere, 2013 yılında uygulanacak memur gündelik ve tazminatları (harcırahları), 2012 yılı için uygulanan tutarlarla kıyaslandığında, memurların durumlarına % 5 ile % 6 arasında değişen oranlarda artmış olacak.

Zaten, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararı ile enflasyon farkı hariç memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2013 yılının ilk yarısı için % 3, ikinci yarısı için aynı şekilde % 3 zam uygulanması kararlaştırılmıştı (1/6/2012 tarihli haber). Dolayısıyla 2013 yılı memur gündelik ve tazminatları da bu çerçevede belirlenmiş gibi görünüyor.

Öte yandan; 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, memur gündelik ve tazminatlarının aşağıda belirtildiği şekilde artırılması için önerge verilmiş, ancak Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK önergeye katılmamıştı.(www.isvesosyalguvenlik.com)

 

Tasarıda Yer Alan TutarÖnerge İle Önerilen Tutar
51,0076,50
46,0069,00
38,5057,75
35,5053,25
33,0049,50
29,5044,25
28,5042,75
11,5017,25
11,0016,50