Anasayfa / Haber / Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Sponsorlu Bağlantılar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, Üretici Fiyatları Endeksi Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Ekim ayı itibariyle % 3,93 olduğundan; söz konusu hüküm uyarınca, Maliye Bakanlığı tarafından 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak belirlendi ve buna ilişkin 430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 19 Kasım 2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak

Birçok işlem ve uygulamada yeniden değerleme oranı esas alınmakta, 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda öngörülen idari para cezaları her yıl 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Aynı şekilde birçok kanunda öngörülen ücret ve teminat miktarları da her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.