Anasayfa / Haber / Yeniden Merhaba !

Yeniden Merhaba !

Sponsorlu Bağlantılar

Ziyaretçilerimizin çalışma ve sosyal güvenlik hayatına ilişkin mevzuat ve yargı kararlarına kolayca ulaşmalarını teminen, web sitemizde bunlara doğrudan yer verdiğimizi, ancak arama motorlarının bu tür içeriği kopya kabul ettiğinden, sitemizin dışına taşıyacağımızı, bu çerçevede sitemizi yeniden yapılandıracağımızı, dolayısıyla bu çalışmalar bitene kadar kısa bir süre için yeni yazı ve haberlere yer veremeyeceğimi siz değerli ziyaretçilerimize daha önce duyurmuştuk.

Nihayet çalışmaları tamamladık, ilgili mevzuat ve yargı kararlarını sayfalarımızın dışına taşıyarak PDf formatında linklerini verdik. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz eskiden olduğu gibi ilgili yargı kararlarına ve sürekli güncel tutulacak mevzuata yine kolaylıkla ulaşabilecek. Aynı şekilde haber ve yazılarımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Öte yandan, yapılandırma çalışmaları sırasında yeni yazı ve haberlere yer vermemiş olmakla beraber, gündemi sizin için takip etmeye devam ettik.

Bu süreçte en önemli gündem konusu torba yasa tasarısı idi. Zaten tasarının Meclis Başkanlığına gelişi, alt komisyon ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sürecini daha önce yakından takip etmiş, tasarıda yer alan değişiklik ve düzenlemeleri, komisyonlarda yapılan değişiklikleri ayrıntılı olarak yazılarımızda ele almıştık. Son olarak tasarının Genel Kurula geldiğini duyurmuştuk. Şu anda da tasarının son maddeleri Genel Kurul’da görüşülmekte olup, muhtemelen bir-iki gün içerisinde tasarı yasalaşacak. Yasalaştıktan sonra da zaten bütün ayrıntılarıyla yapılan değişiklik ve düzenlemeleri tekrar ele alacağız.

Haber ve yazılarımıza ara verdiğimiz yaklaşık iki aylık bu süre içerisinde, ayrıca aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler gerçekleşti.

• 17 Temmuz 2014 tarihinde Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 23 Temmuz 2014 tarihinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 25 Temmuz 2014 tarihinde Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük, 26 Temmuz 2014 tarihinde Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürülükten kaldırıldı. Zaten bud aha önce de İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri Yürürlükten Kaldırılıyor başlıklı yazımızda duyurmuştuk.

• 6 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelike, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

• 16 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da engelli personelle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldı.

• Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde 25 Temmuz 2014 ve 30 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan tüzüklerle değişiklikler yapıldı. 20 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

• Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu;

– “Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları” konulu ve 2012/41 sayılı Genelgede 2014-17 sayılı Genelge ile değişiklik yaptı.

– Yurt dışı borçlanma işlemleriyle ilgili olarak “3201 Sayılı Kanun Uygulamaları” konulu ve 2014-19 sayılı Genelgeyi yayımladı.

– “Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri” konulu ve 2014-20 sayılı Genelgeyi yayımladı.

– “Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanlar” konulu ve 2014-22 sayılı Genelgeyi yayımladı.

– Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında 2014-23 sayılı Genelgeyi yayımladı. Bu konuya zaten daha önce SGK’dan Büyük Kolaylık – Raporlarda Onay Şartı Kaldırıldı başlıklı haberimizde yer vermiştik.

Yukarıda bahsi geçen değişiklik ve düzenlemelerden önemli olanları ayrıca ele alacağız.

Bu vesileyle siz değerli ziyaretçilerimize ve sitemizin daimi üyelerine yeninden merhaba ve tekrar hoş geldiniz diyoruz.