Yersiz Ödeme Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 33-YERSİZ ÖDEME NEDİR ?

CEVAP 33- SGK’ca; işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen her türlü ödeme “yersiz ödeme” olarak kabul edilmektedir.

Yersiz ödenen miktarlar; Kanunda öngörülen şartlarla ve süre içerisinde ilgililerden tahsil edilmektedir. Yani, geri alınma keyfi olmayıp belli kurallara bağlanmıştır.