Anasayfa / Yargı Kararları / Yersiz Ödemelerin Kurumca Geri Alınmasına İlişkin Yargıtay Kararları

Yersiz Ödemelerin Kurumca Geri Alınmasına İlişkin Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; ücretsiz izinli iken sağlık raporu aldığı dönemde Kurum tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin davacıdan tahsiline ilişkin Kurum işleminin iptali ve Kuruma borçlu olmadığının tespiti istemi, yersiz ödenen ölüm (dul – yetim) aylıklarının Kurumca ilgililerden tahsili, yaşlılık aylığını iptal eden ve aylıkların iadesini isteyen Kurum işleminin iptali ile yeniden yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesi istemi, yersiz olarak ödenen ölüm aylıklarının istirdadı (Kurumca geri alınması), yaşlılık aylığının kesildiği tarihten itibaren ödenmeye devam edilmesi gerektiğinin tesbiti istemi, annesi üzerinden ölüm aylığını ve kendi çalışmalarından dolayı da yaşlılık aylığını birlikte alabileceğinin ve yersiz ödenen ölüm aylıkları nedeniyle davalı Kuruma borcu olmadığının tespitine istemi, yersiz olarak alınan aylıkların Kurumca tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra takibinin devamı istemi, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve yüzde 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Eş ve çocuklara bağlanan aylık

• Geçici iş göremezlik ödeneğinin tahsili

• İyiniyetli zenginleşme

• Kurum zararının tazmini

• Ölüm aylığının geri ödenmesi

• Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş sayılacağı

• Yersiz ödenen ölüm aylığının tahsili

Yukarıdaki konularla ilgili olarak emeklilik, iş kazaları, dul – yetim aylığı ile ilgili yargı kararlarına da bakabilirsiniz.