Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Yersiz Ödemenin Sigortalının Kastı veya Kusuru ya da SGK’nin Hatasından Kaynaklanması Yersiz Ödemenin Tahsil İşlemi Açısından Farklılık Oluşturur mu ?

Yersiz Ödemenin Sigortalının Kastı veya Kusuru ya da SGK’nin Hatasından Kaynaklanması Yersiz Ödemenin Tahsil İşlemi Açısından Farklılık Oluşturur mu ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 97- YERSİZ ÖDEMENİN SİGORTALININ KASTI VEYA KUSURU YA DA SGK’NIN HATASINDAN KAYNAKLANMASI YERSİZ ÖDEMENİN TAHSİL İŞLEMİ AÇISINDAN FARKLILIK OLUŞTURUR MU ?

CEVAP 97- Yersiz ödemeler tahsil edilirken, bu ödemenin gerçekleşmesinde kusurlu olan tarafın kim olduğuna göre tahsilât yapılmakta ve farklı hükümler uygulanmaktadır. Buna göre;

-Yersiz ödeme sigortalının ya da hak sahibinin kasıtlı veya kusurlu davranışından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru 10 yıllık sürede yapılan ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınmaktadır. Aynı zamanda belirli kasıt veya kusurlu davranışlar sebebiyle yapılan yersiz ödemeler sonucu SGK’yı zarara uğratılacağından Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulmaktadır.

– Yersiz ödeme SGK’nın hatalı işleminden kaynaklı olursa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru 5 yıllık sürede yapılan ödemeler geri alınmaktadır. Geri alınma işleminde kanuni faiz hesaplanmasında yukarıdakinden farklı olarak ilgiliye tebliğ tarihi önemli olup, kişi kendisine tebliğ tarihinden itibaren 24 ay içerisinde borcun tamamını öderse bu borca herhangi bir faiz uygulanmamaktadır. 24 ay geçtikten sonra yapılan ödemelerde ise kanuni faiz hesaplanmaktadır. (2011 yılında 6111 sayılı Kanunla tebliğ tarihinden itibaren ödeme süresi 3 aydan 24 aya çıkarılmıştır.)