Anasayfa / GSS Rehberi / Yeşil Kartlılara 10 Üniversite Hastanesinin Yolu Tamamen Açıldı

Yeşil Kartlılara 10 Üniversite Hastanesinin Yolu Tamamen Açıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere yeşil kart uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinde sona ermiş, yeşil kart kapsamında olanlar da genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Ancak buna rağmen kamuoyunda halen yeşil kartlı ifadesi kullanılmaktadır.

Yeşil Kart Kapsamına Girenler

Yeşil kart olarak nitelendirilen genel sağlık sigortalıları kapsamına, aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu için prim ödemeden genel sağlık sigortasından yararlanan kişiler (60/c-1) girmektedir. Ayrıca 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş ve engellilik aylığı alanlar (60/c-3) ile köy korucuları (60/c-9) da yeşil kart kapsamına girmektedir. Yeşil kart kapsamına giren aile hekimlikleri (sağlık ocakları) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere doğrudan gidebilmektedir.

Yeşil Kart Kapsamına Girenlerin Üniversite Hastanelerine Gidebileceği Durumlar

Mevcut düzenlemeye göre yeşil kart kapsamına giren kişiler üniversitelere bağlı hastanelere sadece aşağıdaki durumlarda doğrudan gidebilmektedir:

– Akkiz immün yetmezlik sendrom tanılı hasta müracaatları.

– Hiperbarik oksijen tedavisi için yapılan müracaatlar.

– Trafik kazası nedeniyle yapılan müracaatlar.

– Acil servis müracaatları (Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.3 maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yürütülür).

– Sosyal Güvenlik Kurumu ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan Sağlık Bakanlığı dışındaki üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlar.

Yukarıda belirtilen haller dışında yeşil kart kapsamına girenlerin doğrudan üniversite hastanelerine gitmeleri mümkün olmayıp, bunların Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri veya eğitim hastanelerinden sevk alarak gitmeleri gerekmektedir.

Yeşil Kart Kapsamına Girenlerin Sevksiz Doğrudan Gidebileceği Üniversite Hastaneleri

Uygulama bu şekildeyken Sosyal Güvenlik Kurumu konuya ilişkin olarak bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; duyuru ekinde yer alan üniversiteler (aşağıda listelenmiştir) ile Kurum arasında 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere “2016 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları” imzalandığı, dolayısıyla artık yeşil kart kapsamındaki kişilerin Diş Hekimliği Fakülteleri hariç sözleşme imzalanan üniversitelere ait hastane ve tıp fakültelerine doğrudan gidebileceği belirtildi. Bu üniversiteler ait Diş Hekimliği Fakültelerine ise eskiden olduğu gibi Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri veya eğitim hastanelerinden sevk alınarak gidilebilecek.

(Not: Aşağıda belirtilen hastaneler dışında da SGK tarafından sonradan götürü bedel üzerinden anlaşma yapılmış olan üniversite hastanelerine de gidilebilir. Bu konudaki bilgi SGK Müdürlüklerinden alınabilir. Vakıf Üniversitelerine ait hastaneler ise özel hastanelerle aynı şartlara tabi olup, yeşil kart kapsamındakilerin özel hastanelere gitme şartları aşağıda linki yer alan yazıda açıklanmıştır.)

– Sözleşme imzalanan üniversiteler şunlar;

– Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

– Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

– Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

– Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

– Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

– Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

– Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

– Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi

– Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yukarıda belirtilen üniversite hastaneleri dışındaki hastanelere ise yeşil kartlılar yine yukarıda Yeşil Kart Kapsamına Girenlerin Üniversite Hastanelerine Gidebileceği Durumlar başlıklı bölümde belirtilen özel haller dışında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden sevk alarak gidebilecekler, doğrudan gidemeyecekler.

Yeşil Kartlıların Özel Hastaneye Gidebileceği Durumlar

Yeşil kartlıların hangi hallerde özel hastanelere gidebileceği ise Yeşil Kartlılar Özel Hastanelere Gidebilir mi başlıklı yazıda belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)