Anasayfa / Soru - Cevap / Yetim Aylığı Alanlar Çalışabilir mi ?

Yetim Aylığı Alanlar Çalışabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Çocuklara ölüm (yetim) aylığı bağlanması şartları yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlıklı 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

– 5510 sayılı Kanunun söz konusu 34 üncü maddesinde, çocuklara yetim aylığı bağlanabilmesi için;

– 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması,

– Eğer yukarıda belirtilen yaşları doldurmuşsa, çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olması veya kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması,

– 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış olması,

 şartları yer almaktadır.

Dolayısıyla söz konusu madde uyarınca çalışmaya başlayanların yetim aylığı kesilmektedir. (Not: Sigortalı işte çalıştığı için yetim aylığı kesilen çocukların aylıkları, öğrenim görüyorlarsa 25 yaşını doldurana kadar kesilmeyecek olup, konunun ayrıntısı Artık Çalışan Çocukların Yetim Aylığı Kesilmeyecek başlıklı yazıda yer almaktadır.)

Ancak bazı istisnai durumlarda çalışan çocuğun yetim aylığı kesilmemektedir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

– Hizmet akdi ile çalışmamakla beraber, ceza ve infaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeki tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalışan hükümlü ve tutukluların,

– 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin,

– Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin,

– 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin,

– Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin,

yetim aylıkları kesilmeyecektir.

Ayrıca, babası veya annesi Emekli Sandığı sigortalısı veya emeklisi iken vefat eden kişinin yetim kızı çalışıyor olsa da babası veya annesi üzerinden yetim aylığı alabilir. Erkek çocuk ise malul ve muhtaç ise yetim aylığı alabilir.

Yukarıda belirtilen istisnai durumlar haricinde yetim aylığı alan kişinin çalışmaya başlaması halinde yetim aylığı kesilir. (isvesosyalguvenlik.com)