Anasayfa / Haber / Yıl Sonuna Kadar Hurdaya Ayrılacak Taşıtlarla İlgili Tebliğ Yayımlandı

Yıl Sonuna Kadar Hurdaya Ayrılacak Taşıtlarla İlgili Tebliğ Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Bu günkü (8 Nisan 2014 tarihli) Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 44 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile hangi illerde, hangi taşıtların, ne zamana kadar hurdaya ayrılması gerektiğini açıkladı.

Buna göre;

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan ve ilgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 ve daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar büyükşehir belediyelerinden herhangi birine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, yani silinecek.

Söz konusu Tebliğin yer aldığı 8 Nisan 2014 tarihli Resmî Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.