Anasayfa / SGK / Yıllık İzin Ücreti Prime Tabi midir ?

Yıllık İzin Ücreti Prime Tabi midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalıların prime esas kazançları tespit edilirken hangi ödemelerin prime tabi tutulacağı, hangi ödemelerin prime tabi tutulmayacağı 5510 sayılı Kanunun Prime esas kazançlar başlıklı 80 inci maddesinde belirtilmiştir.

Söz konusu maddede; prime tabi olmayan ödemeler açıkça belirtildikten sonra; maddede belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.(Bkz. Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler)

Kullanılmayan yıllık izin ücreti ise bu istisnalar arasında yer almadığından, prime esas kazanca tabi tutulması gerekmektedir. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de 1.4.2014 tarihli kararında (Esas No. 2013/24793, Karar No. 2014/7183), hizmet akdinin feshi ile ücrete dönüşen yıllık izin ücretinden SGK priminin de kesileceğini belirtmiştir.

İşveren Uygulama Tebliğinin 7.2- Ücret ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulmasına İlişkin Hususlar başlıklı bölümünde de 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazara alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretlerin akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edileceği, yani o aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde gösterileceği, akdin feshedildiği ayda çalışılan gün sayısına tekabül eden günlük prime esas kazancın, prime esas günlük kazanç alt sınırının 6,5 katından fazla olması halinde, aşan kısmın prime esas kazanca dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.(isvesosyalguvenlik.com)