Anasayfa / Bilgi / Yıllık İznin İşveren Tarafından Bölünmesindeki Sınır Tamamen Kaldırıldı

Yıllık İznin İşveren Tarafından Bölünmesindeki Sınır Tamamen Kaldırıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Yıllık ücretli iznin işveren tarafından fazla bölünmesini önlemek için İş Kanununun 56 ncı maddesiyle bu konu güvence altına alınmış ve sınırlama getirilmişti.

Maddede; yıllık iznin tarafların anlaşması ile işveren tarafından bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en fazla üçe bölünebileceği hüküm altına alınmıştı. Ancak daha sonra 23 Mart 2016 tarihinde Hükümet tarafından Meclis’e sevk edilen Torba Yasa ile bu konuda değişiklik öngörüldüğünü, yeni düzenlemenin yıllık ücretli iznin tarafların anlaşması ile bir bölümü 6 günden az olmamak üzere en fazla 5’e bölünebileceği şeklinde olduğunu İşveren Yıllık İzni 3 Yerine 5’e Bölebilecek başlıklı yazıda belirtmiştik.

Söz konusu madde, Torba Kanun tasarısının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.” şeklinde değiştirildi. Bu madde Meclis Genel Kurulu’nda da aynı şekilde kabul edilerek kanunlaştı. Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından da aynen onaylanması halinde, yıllık iznin bölünmesi konusundaki sınırlama tamamen kalkmış olacak. Bu durumda işveren, eskiden olduğu gibi işçiye yıl içerisinde en az 10 günlük bir kez izin vermek zorunda olacak. İşçinin kalan izin süresini ise istediği kadar bölebilecek, isterse birer gün halinde bile kullandırabilecek. (Not: söz konusu Kanun 6704 sayılı Kanun olarak 26 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Gerçi maddede eskinden olduğu gibi iznin tarafların anlaşması ile bölünebileceği belirtilmekte ise de işverenin izni bölmek istemesi halinde işçinin buna direnemeyeceği açıktır. Nitekim bu nedenle maddenin Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında, ana muhalefet partisi tarafından maddeye “Bu konuda işveren işçiye herhangi bir zorlamada bulunamaz.” hükmünün konulması yönünde önerge verilmiş, ancak önerge kabul edilmemiştir.

İş Müfettişi Raporlarına Göre Çalışanların En Çok Hakları İhlal Edilen Konular başlıklı yazıda da belirtildiği üzere, çalışanların yıllık izinlerinin işveren tarafından Kanuna aykırı olarak bölünmesi konusu da en çok ihlal edilen işçi hakları arasında yer almaktadır. Bu da maddedeki tarafların anlaşması ile yıllık iznin bölünebileceği şeklindeki şartın uygulama da pek anlam ifade etmediği, işverenin yıllık izni istediği şekilde bölerek kullandırabildiğini göstermektedir.

Öte yandan bu yeni düzenleme yıllık iznin 3’den fazla bölümler halinde kullanmak isteyen çalışanların ise işine yarayacak.(isvesosyalguvenlik.com)