Anasayfa / Form-Dilekçe / Yıllık Ücretli İzin Kayıt Formu

Yıllık Ücretli İzin Kayıt Formu

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 53 ve davamı maddeleri uyarınca, işyerinde işçinin doldurduğu her bir yıllık çalışma süresi için kendisine kıdemine göre en az aynı madde belirtilen süre kadar yıllık ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Yıllık izinle ilgili ayrıntılı bilgi İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda yer almaktadır. Kanunun 60 ıncı maddesinde de yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli konularının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı düzenleme ise Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Yönetmeliğin Yıllık izin kaydı başlıklı 20 nci maddesinde ise işverenin; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneği Yönetmeliğe ekli (aşağıda linki yer almaktadır) yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorunda olduğu, işverenin her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi gereken Yıllık Ücretli İzin Kayıt Formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Yıllık Ücretli İzin Kayıt Formu