Anasayfa / Bilgi / Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Neler Değişti ?

Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Neler Değişti ?

Sponsorlu Bağlantılar

18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanan bu yönetmelikle birlikte yazılı ve görsel basında, işçilerin yıllık ücretli izin haklarıyla ilgili olarak önemli değişiklikler yapıldığı yönünde haberler yer aldı.

Aslında bu yıllık izin konusundaki değişiklikler yeni olmayıp, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Torba Kanun (Bkz. 6552 ve 6645 Sayılı Torba Yasa Özel) ve 26 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı Kanun ile yapılmıştı. (Bkz. Yıllık İznin İşveren Tarafından Bölünmesindeki Sınır Tamamen Kaldırıldı)

Son yapılan 18 Ağustos 2018 tarihli değişiklik ise Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğini kanun değişikliğine uygun hale getirmekten ibaret.

Kanun değişikliklerine uygun olarak yapılan bu yönetmelik değişiklikleri uyarınca;

– Yıllık ücretli izin süreleri, işçi ve işverenin anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilecek.

– Alt işveren (taşeron) işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Ayrıca asıl işveren, taşeron tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlayacak. Taşeron ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene verecek.

– İşçilerin işyerlerindeki kıdemlerine (çalışma sürelerine) göre İş Kanununun 53 üncü maddesi doğrultusunda belirlenen yıllık ücretli izin süreleri, yer altı işlerinde çalışan işçiler için dörder gün arttırılarak uygulanacak. (Bkz. İşçilerde Yıllık Ücretli İzin Süreleri)(isvesosyalguvenlik.com)