Anasayfa / Haber / Yıpranma Payı İle İlgili Sahte Bildirimler Önlenecek

Yıpranma Payı İle İlgili Sahte Bildirimler Önlenecek

Sponsorlu Bağlantılar

Kamuoyunda genelde yıpranma payı olarak adlandırılan, 5510 sayılı Kanunda ise Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak düzenlenmiş olan uygulama kapsamına giren kişiler diğer çalışanlara göre daha erken emekli olabilmektedir.

Çünkü kapsama giren işlerde ve işyerlerinde çalışanların yıllık prim gün sayılarına 90 güne kadar ilave yapılmakta, ayrıca emeklilik için doldurmaları gereken yaştan da 3 yaşa kadar indirim yapılmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Yıpranma Payı (İtibari Hizmet Süresi) Kimlere Verilir ? başlıklı yazıda, yasal düzenleme ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesi ile Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

Söz konusu uygulama kapsamdaki kişilere erken emekli olma imkanı getirdiğinden, bu konu suiistimal edilebilmekte yani kötüye kullanılmakta, kapsama girmeyen işyerlerinden bu kapsamda sigortalı bildirimi yapılabilmekte, aynı şekilde işyeri bu kapsama girse de kapsama girmeyen çalışanlarla ilgili olarak da bu kapsamda sigortalı bildirimi yapılabilmektedir.

27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu uygulamaya ilişkin olarak bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan düzenleme çerçevesinde Yönetmeliğin “Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyeri ve işlerin tespiti” başlıklı altıncı maddesine bir fıkra eklendi. Buna göre; Sigortalıların Kanunun söz konusu 40 ıncı maddesinde sayılan işler/işyerlerinde fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususları Kurumun denetim elemanları yani Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Müfettişleri aracılığıyla incelenebilecek, dolayısıyla bu konudaki sahte bildirimler önlenecek. (isvesosyalguvenlik.com)