Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 3201 Sayılı Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu

3201 Sayılı Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

8 Mayıs 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 22 Mayıs 1985 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Kanun genel olarak Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu olarak adlandırılmakla beraber, asıl adı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun şeklinde geçmektedir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanunda; Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen süreleri borçlanmaları düzenlenmektedir.

Kanunda yer alan düzenleme uyarınca önceleri emekli aylığı bağlanması için yurda kesin dönüş yapmış olma şartı aranırken, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra bu konudaki uygulama yumuşatılmıştır. Yeni uygulamaya göre; Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanların, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilmektedir.

Sosyal güvenlik reformu çerçevesinde 2008 yılında 5754 sayılı Kanunla bu Kanunda önemli değişiklikler yapılmış, Kanunda yer alan düzenlemeler uyarınca yurtdışı hizmet borçlanmaları döviz (ABD doları) üzerinden yapılmaktayken 2008 yılında yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verilmiş ve diğer hizmet borçlanmalarında olduğu gibi Türk lirası üzerinden borçlanma yapma uygulaması getirilmiştir. Aynı şekilde 11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı Kanunla da bu Kanunda bazı önemli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır (Bkz. Doğum ve Yurtdışı Borçlanmasında Neler Değişti ?)

Ayrıca Kanuna istinaden çıkarılmış Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te bulunmaktadır. Uygulamaya yönelik diğer ayrıntılı düzenlemeler ise zaman zaman Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan genelge ve genel yazılarla yapılmaktadır.

Kanunda yurtdışında geçen sürelerin borçlanmasıyla ilgili olarak yapılacak işlemler dışında, yurtdışı borçlanmasına istinaden aylık bağlanması, bağlanmış olan aylığın kesileceği durumlar, sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerdeki primlerin transferi gibi konular da düzenlenmiştir.