Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Yurt Dışında Çalışan Veya Bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliklerini Sağlayan Hukuki Düzenlemeler Nelerdir ?

Yurt Dışında Çalışan Veya Bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliklerini Sağlayan Hukuki Düzenlemeler Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 1– YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VEYA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ SOSYAL GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAYAN HUKUKİ DÜZENLEMELER NELERDİR ?

CEVAP 1- Anayasamızın; 40 ıncı maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, Devletin bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alacağı ve gerekli teşkilatı kuracağı öngörülmüş, 62 nci maddesi ise yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması için gereken tedbirleri alma görevi Devlete verilmiştir.

Anayasamızda yer verilen bu düzenlemelere bağlı olarak, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikleri, aile bireylerini de kapsayacak şekilde başlıca iki yöntemle yerine getirilmiştir.

Bunlardan birincisi, Anayasamızın 90 uncu maddesine göre uluslararası sözleşmeler kapsamında kanun hükmünde sayılan ve günümüze kadar 23 ülke ile imzalanarak usulüne göre yürürlüğe konulan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleridir.

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerini sağlayan ikinci yöntem ise iç mevzuatta yapılan yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin başında ve 22/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” gelmektedir.

Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun;

-5 inci maddesi birinci fıkrasının (g) bendine göre, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce, bu ülkelere götürülen Türk işçileri, kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası yönünden zorunlu, uzun vadeli sigorta kolları yönünden ise taleplerine bağlı olarak isteğe bağlı sigortalı sayılmışlardır.

-10 uncu maddesinde ise işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunanların, bu görevleri yaptıkları sürece, kendilerinin ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülüklerinin devam edeceği hükmüne yer verilmiştir.