Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; iş arayanlar ile işverenlere Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, 4857 sayılı İş Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” balıklı 30 uncu ve “İş ve işçi bulmaya aracılık” başlıklı 90 ıncı maddeleri, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun “Kurumun görevleri” başlıklı 3 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortasına ilişkin genel hükümler” başlıklı 48 inci maddelerine dayanılarak çıkarılmış, 25 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 28 Nisan 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik ile 24 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik ise bu yeni Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; eski hükümlü, kurum portalı, kurum ünitesi, öncelik hakkına sahip olanlar, engelli, sigortalı işsiz, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Kayıt işlemleri başlıklı ikinci bölümünde; kayıt, kayıt şartları, iş arayan kaydı geçerlilik süresi,

– İşgücü ihtiyaçlarının karşılanması ve işe yerleştirme başlıklı üçüncü bölümünde; işgücü talebi, talebin karşılanması, işsizlik ödeneği almakta olanların işe yerleştirilmeleri,

– Engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işe yerleştirilmesi başlıklı dördüncü bölümünde; çalıştırma yükümlülüğü, çalıştırılacak engelli ile eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi sayısının tespiti, mesleki eğitim – danışmanlık ve rehabilitasyon, kurum aracılığı, engelli ile eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan talebi, engelli ile eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan talebinin karşılanması, çalışırken engelli – eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kapsamına girenler, ayrımcılık yasağı, işyeri ve çalışma koşullarının engellilere göre hazırlanması, engellilerin çalıştırılamayacakları işler, eski hükümlülerin çalıştırılmayacakları işyerleri,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı beşinci bölümünde; denetim ve idari para cezası, yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.