Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Yurtdışı Borçlanma Aylıkları Nasıl Hesaplanır ?

Yurtdışı Borçlanma Aylıkları Nasıl Hesaplanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 74- YURTDIŞI BORÇLANMA AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR ?

CEVAP 74- Yurtdışı borçlanması yapmak suretiyle aylığa hak kazananların aylıkları; borçlanılan hizmet süresi, varsa Türkiye’deki geçen hizmet süresi ile birleştirilerek aylığa hak kazanılan sigortalılık statüsünün (işçi, bağımsız çalışan, devlet memuru) öngördüğü mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Bu durumda, işçi (4/a) ve bağımsız (4/b) çalışan statüsünde hak kazanılan aylıklar, sigortalılığın ilk defa;

-2008 yılı Ekim ayı başından önce başlaması halinde, 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde öngörülen ve farklı tarih aralıklarında için geçerli olan mevzuata göre hesaplanan kısmı aylıkların toplamı alınmak suretiyle,

-2008 yılı Ekim ayı başından sonra başlaması halinde, 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile getirilen hükümlere göre,

hesaplanır.

Devlet memuru (4/c) statüsünde hak kazanılan aylıklar,  sigortalılığın ilk defa 15/10/2008 tarihinden önce başlaması halinde 5434 sayılı Kanun hükümlerine, bu tarihten sonra başlaması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde öngörülen hükümlere göre tespit edilir.

Aylıkların belirlenmesinde, ilgili statüye ait mevzuatın öngördüğü hallerde

-Borçlanılan süreye ait prim ödem gün sayısı aylık bağlama oranının,

-Borçlanma bedelinin tespitine esas matrah (prime esas kazanç) ortalama aylık kazancın,

tespitinde dikkate alınır.

Ayrıca, bağımsız çalışan statüsünde bağlanan aylıklarda 1/10/2008 tarihinden önceki borçlanma süreleri basamak intibakında değerlendirilir.

İlk defa 15/10/2008 tarihinden önce Devlet memuru olarak göreve başlayanların yurt dışı borçlanma süreleri ise aylık bağlama oranının tespiti yanında emekli aylığı bağlanmasına esas aylığın belirlenmesine ait gösterge intibakında da dikkate alınır.