Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi

Sponsorlu Bağlantılar

3201 sayılı Kanun (Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun) uyarınca; Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu süreler için sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması şartıyla yurtdışı borçlanması kapsamında borçlanabilirler. Borçlanma başvurusu aşağıda linki yer alan Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi ile yapılabilir.

Borçlanma, brüt asgari ücret ile bunun altıbuçuk katı arasında kalmak şartıyla borçlanma yapacak kişinin kendi belirleyeceği prime esas kazanç üzerinden yapılır ve belirlenen prime esas kazancın yüzde 32’si oranında borçlanma primi alınır. (Bkz. 2016 Yılında Hizmet Borçlanması Yapacakların Ödeyeceği Prim Tutarları)

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yurtdışı borçlanması için başvuru yaptıktan sonra Kurum ödenecek prim tutarını hesaplar ve tebliğ eder, bu tebliğ tarihinden itibaren primin üç ay içerisinde ödenmesi gerekir. Bu süre içerisinde prim ödenmezse borçlanma başvurusu geçersiz hale gelir. Borçlanma yapabilmek için tekrar başvuruda bulunulması gerekir.

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi