Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Yurtdışında Çalışan Vatandaşlarımızın Türkiye’de Daimi Olarak İkamet Eden Aile Bireylerinin Sağlık Yardımlarından Ücretsiz Yararlanmaları İçin Ne Yapılmalıdır ?

Yurtdışında Çalışan Vatandaşlarımızın Türkiye’de Daimi Olarak İkamet Eden Aile Bireylerinin Sağlık Yardımlarından Ücretsiz Yararlanmaları İçin Ne Yapılmalıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 11- YURTDIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE’DE DAİMİ OLARAK İKAMET EDEN AİLE BİREYLERİNİN SAĞLIK YARDIMLARINDAN ÜCRETSİZ YARARLANMALARI İÇİN NE YAPILMALIDIR ?

CEVAP 11- Yurtdışı sigortalısının ve gelir veya aylık sahibinin Türkiye’de yaşayan aile bireylerine, SGK’ca tarafından sağlık yardımları yapılabilir. Bunun için ilgili hastalık kasasınca düzenlenmiş olan yardımların süresini ve yardımlara hak kazanan aile bireylerini gösterir ve ülkeler itibarıyla kodları aşağıdaki tabloda gösterilen belgenin, aile bireylerinin ikamet ettiği yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne / merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ülke   AdıBelgenin   KoduÜlke   AdıBelgenin   Kodu
F.   AlmanyaT/A   9AzerbaycanAZ/TR   5
HollandaN/TUR   109RomanyaR/TR   6
BelçikaB/T   6Çek   Cumhuriyeti     –
AvusturyaA/TR   4Bosna   – HersekBH/TR   6
FransaSE   208-07 FTArnavutlukAL/TR   5
K.K.T.CK.K.T.C/T.C   6LüksemburgL/TR   5
MakedonyaMC/TR   5Hırvatistan

Bu belgelerin, aile bireylerince en yakın sosyal il müdürlüğüne / merkezine yapılacak olan başvurular sonucunda ilgili ülkeden getirtilmesi talep edilebilir. Bu belgenin düzenlenmesi sırasında aile bireylerinin Türkiye’deki adresleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

Yurtdışında çalışan sigortalı ile gelir veya aylık sahibinin ülkemizde ikamet eden aile bireyleri için sağlık yardımlarına hak kazanılıp kazanılmadığı ile yardım hakkı süresi ilgili sözleşmeli ülke mevzuatına göre, sağlık yardımlarının şekli ve kapsamı ülkemiz mevzuatına (5510 sayılı Kanun) göre belirlenir.

Yardımlardan faydalanacak aile bireylerinin kimler olduğu, daimi ikamet koşulu esas alınarak sözleşmelerde belirtildiği üzere ya sigortalının çalıştığı ülke mevzuatına göre ya da aile bireyinin oturduğu ülke mevzuatına göre iki ayrı yöntemle belirlenir. Buna göre;

-Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, K.K.T.C sigortalısı vatandaşımızın aile bireyleri, 5510 sayılı Kanuna,

 -Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Hırvatistan sigortalısı vatandaşımızın aile bireyleri sigortalının tabi olduğu ülke mevzuatına,

göre tespit edilmektedir.