Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri, kadınların yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin, talepleri halinde borçlandırılarak sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesindeki usul ve esasları, yani yurtdışı hizmet borçlanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere, 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi hükmüne dayanılarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanmış, 6 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Eylül 1985 tarihli Gazete’de yayımlanmış olan Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik 3201 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemekte, ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yabancı bir ülkede geçen sigortalılık veya ev kadını sürelerinde ve borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olanları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; borcun tamamının ödenmesi, döviz, işsizlik süresi, kesin dönüş, kısmi aylık, sigortalılık süresi, sosyal güvenlik kanunları, sosyal güvenlik kuruluşları, sosyal güvenlik sözleşmesi, sosyal yardım kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Borçlanma başvurularına ait usul ve esaslar başlıklı ikinci bölümünde; başvurulacak kuruluşlar, borçlanma kapsamındaki süreler, borçlanma başvurusunda istenilecek belgeler, sigortalılık sürelerinin belgelendirilmesi mecburiyeti, yurtdışı sigortalılık sürelerine ait belgeler,

– Borçlanma miktarının tespiti, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçme başlıklı üçüncü bölümünde; borçlanma miktarının tespiti – tebliği ve ödenmesi, borçlanmadan vazgeçme ve borçlanma miktarının iadesi,

– Borçlandırılan sürelerin değerlendirilmesi ve yoklama işlemleri başlıklı dördüncü bölümünde; borçlandırılan sürelerin değerlendirilmesi ve sigortalılığın başlangıcı, aylığa hak kazanma ve aylığın başlama tarihi, yoklama işlemleri, aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması, kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı beşinci bölümünde; transferi sağlanan primlerin iadesi, mevcut kamu görevlilerinin borçlanma işlemleri, zorunlu göçe tabi tutulanların borçlanma işlemleri, önceki borçlanma sürelerinin değerlendirilmesi, 506 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar, bağlanacak aylıkların hesaplanması, kazanılmış haklar,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.