Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Yurtdışından Türkiye’ye Geçici Olarak Gelen Çalışan Vatandaşlarımız İle Yanlarında İkamet Eden Aile Bireylerinin Hastalanmaları Halinde Ne Yapmaları Gerekir ?

Yurtdışından Türkiye’ye Geçici Olarak Gelen Çalışan Vatandaşlarımız İle Yanlarında İkamet Eden Aile Bireylerinin Hastalanmaları Halinde Ne Yapmaları Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 9- YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE GEÇİCİ OLARAK GELEN ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ İLE YANLARINDA İKAMET EDEN AİLE BİREYLERİNİN HASTALANMALARI HALİNDE NE YAPMALARI GEREKİR ?

CEVAP 9- Ani ve acil hastalık halinde, öncelikle çalıştıkları ülkedeki hastalık kasasından alınan sağlık yardımlarına hak kazanma belgesi ile en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne / merkezine başvurulmalıdır.

Daha sonra, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/merkezince sağlık yardımlarına hak kazanma belgesinde kayıtlı kişiler için düzenlenen “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ile Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinden mevzuatta öngörülen katılım payları hariç, ücret ödemeksizin sağlık yardımı alınabilmektedir.

Ayrıca, SGK ile sözleşmeli vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler ile özel sağlık hizmeti sunucuları SGK’ca belirlenen oranı geçmemek üzere yurtdışı sigortalı ve yanlarında ikamet eden aile bireylerinden ilave ücret alabilirler. Bu nedenle bu sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmetlerinden faydalanmadan önce, hangi tür sağlık hizmetlerinden ne kadar ek ücret alındığı hususunda bilgi alınmasında yarar bulunmaktadır.

Sağlık yardımlarını kapsamına alan sözleşmeli ülkelerdeki sigortalı vatandaşlarımız ile aile bireylerinin geçici olarak üleşkemizde bulundukları sırada yapılan sağlık yardımı masrafları, sözleşmelerde ve / veya idari anlaşmalarda yer alan hesaplaşma kuralları dahilinde SGK’ca ilgili ülkeden tahsil edilmektedir.