Anasayfa / Soru - Cevap / Yürürlükteki İstihdam Teşvikleri Nelerdir ?

Yürürlükteki İstihdam Teşvikleri Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

5 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuata göre şu an uygulanmakta olan istihdam teşvikleri aşağıda belirtilmiştir.

– Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi. Bu teşvik kapsamında işsizlik sigortası dahil yüzde 22,5 olan sigorta primi işveren payı yüzde 17,5 olarak uygulanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenmiştir.

– Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar hakkında genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi. Bu teşvik kapsamında, yüzde 7,5 olan genel sağlık sigortası primi işveren hissesinde yüzde 5 prim indirimi uygulanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenmiştir.

– On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik yukarıda belirtilen 5 puanlık prim indirimine ilaveten altı puanlık prim indirimi. Bu teşvik kapsamında sigorta primi işveren hissesinde yapılan indirim oranı yüzde 11’i bulmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. (Bkz. İlave 6 Puan Teşvikinden Yararlanacak İller – Şartları ve Süresi.)

– Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar çerçevesinde işverenlere sağlanan sigorta primi teşviki. Bu teşvik kapsamında yatırım türü ve bölgesine göre sigorta primi işveren hissesinin tamamı veya bir kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde düzenlenmiştir.

– İşsizlik ödeneği alan sigortalıları istihdam eden işverenlere yönelik sigorta primi teşviki. Bu teşvik kapsamında; prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, işsizlik ödeneği alanların kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanmaktadır.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenmiştir.

– Genç ve kadın istihdamına yönelik sigorta primi teşviki. Bu teşvik kapsamında; 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek işçiler ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadın işçileri maddede belirlen şartlarla işe alan ve çalıştıran işverenlerin, sigorta primi işveren hisselerinin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden çalışma süresinde göre yüzde yirmisi ila yüzde yüzü Hazine tarafından karşılanmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenmiştir.

– Genç ve kadın istihdamı ile mesleki eğitimin özendirilmesine yönelik sigorta primi teşviki. Bu teşvik kapsamında; 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

– Engelli sigortalıların istihdamına ilişkin sigorta primi teşviki. Özel sektör işverenlerince madde kapsamında çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenmiştir.

– Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki. Kapsama giren sigortalıların, sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

– Kültür yatırım ve girişimlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki. Kapsama giren sigortalıların; prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primleri işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla yüzde 50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla yüzde 25’i, Hazinece karşılanmaktadır. 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.(isvesosyalguvenlik.com)

Teşvik uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi İstihdam Teşviki Uygulamaları – Teşviklerin Kapsamı başlıklı yazıda yer almaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)