Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden “yüzde” usulünün uygulandığı müesseselerde, işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına “yüzde” eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan ya da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraların işveren tarafından işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödenmesinin zorunlu olduğu 4857 sayılı İş Kanunun “Yüzdelerin ödenmesi” başlıklı 51 inci maddesinde belirtilmiş, Kanunun 52 nci maddesinde de yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işverenin, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlü olduğu hükmüne yer verilmiş, Kanunun 102/b maddesinde de bu belgeyi vermeyen işverene idari para cezası uygulanacağı (2014 yılı için 504 lira) belirtilmiştir.

Yüzdelerden toplanan paraların, işyerinde çalışan tüm işçilere, yapılan işlerin niteliğine göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı ise bu Yönetmelikte gösterilmiştir. Yönetmelik 28 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, aynı konuda daha önce 21 Aralık 1983 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Yönetmelik kapsamına oteller, lokantalar, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden “yüzde” usulünün uygulandığı müesseseler girmektedir. Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca; iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerine, bu Yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı hükümler konulamaz, dolayısıyla sözleşmelerde yer alan bu tür hükümler geçersizdir.

Yönetmelikte;

– Yüzdelerin toplanması ve ödenmesi,

– Yüzdelerin dağıtılmasına ilişkin esaslar,

– Yüzdelerin belgelenmesi,

– Puanların verilmesinde dikkate alınacak hususlar,

– Değerlendirme kurulunun oluşturulması,

– Çalışma tarzına göre dikkate alınacak puanlar,

– İzin ve tatil ücretleri,

– Saklı haklar,

– İlan yükümlülüğü,

konularında düzenlemeler ye almaktadır.

Kapsama giren işyerlerinde çalışanların statü ve görev durumlarına göre yüzdelerden ödenmesi gereken en düşük ve en yüksek paylara ilişkin Puan Cetveli de Yönetmelik ekinde yer almaktadır.