Anasayfa / Eski Haberler / Zengin İçeriğiyle Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Zengin İçeriğiyle Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2012 dönemine ait 79. sayısı çıktı. Toplam 120 sayfadan oluşan derginin içeriği aşağıda yer almaktadır.

• Hizmet Tespit Davası Sonuçlarında Sigortalı Prim Ödeme Yükümlülüğüne Son Verildi – Dr. Mehmet BULUT / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Grev ve Lokavt Sürelerinin Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Etkileri – Sadettin ORHAN / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Dul Eşe Bağlanan Gelir ve Aylıklardan İndirim Yapılması Sebeplerinden Çalışma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme – Süleyman TUNÇAY / Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Tarım Prim Tevkifatları SGK Hesaplarına Yatırılmayanlar Mahkeme Yoluyla Emekli Olabiliyorlar – Vakkas DEMİR / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yargıtay Kararları Işığında İşverenin İşkazasından Doğan Hukuki Sorumluluklarının 5510 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirilmesi – Umut TOPÇU / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yurtdışı Borçlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar – Dr. Faik ÖZDENTÜRK / Sosyal Güvenlik Müşaviri

• 2012 Yılı Özel Hastane Sözleşmesinin Yeni ve Önemli Uygulamaları – Ali Osman GÜNDOĞDU / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Türkiye – Nuray ERKEK / Sosyal Güvenlik Uzmanı – Fatih ERKEK / İç Denetçi

• Sosyal Güvenlikte Kapsam Sorunu ve Genel Sağlık Sigortası – Atıf ÖZGEN / SGK Şube Müdür V.

• Gönüllü Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörler: Genel Değerlendirme – Abdulkerim GÖK / Şanlıurfa Milletvekili – Fatih AKÇAY / Araştırma Görevlisi

• Yabancı Kaçak İşçi İstihdamının İşgücü Piyasaları ve Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerindeki Etkileri – Oğuz MÜLAYİM / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yard.

• Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika İlişkileri – Hakan AYDIN / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçisi

• Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Farkı, Ücretlendirilmesi ve Belgelenmesi – Faruk YÜKSEL / Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• İşçinin Performans Düşüklüğü Gerekçesiyle İş Sözleşmesinin Feshinin Şartları – Ekrem TAŞBAŞI / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• 4857 Sayılı İş Kanununda Disiplin Cezaları ve Temel İlkeler – Şerafettin GÜLER / TÜHİS Baş Uzman

• İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme Sürecinin Ahlaki Boyutu – Gülay GENCER / Sosyal Güvenlik Denetmeni

• Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması – Yeşim MATİLOĞLU / İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı

• Sorun Cevaplayalım – Ersin UMDU / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yargı Kararları

• Pratik Bilgiler

1998 yılı Eylül ayından beri yayında olan derginin önceki sayılarına ait MAKALE FİHRİSTİ ve ABONELİK bilgileri http://www.sgmder.org.tr/ internet adresinde yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)