DOLAR 7,4642
EURO 9,0240
ALTIN 438,14
BIST 1.524
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 2°C
Yoğun Kar Yağışlı
İstanbul
2°C
Yoğun Kar Yağışlı
Pts 3°C
Sal 5°C
Çar 7°C
Per 10°C

Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılarla İlgili İşlemler

12.02.2013
A+
A-

1-Yasal Düzenleme: Ay içerisinde 30’günden az çalışan sigortalıların SGK’ya bildirimi ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde ve İşveren Uygulama Tebliğinde düzenlenmiştir.

Not: En son düzenlemelere göre eksik gün bildirimiyle ilgili belge verilmesi gereken durumlar Ayda 30 Günden Az Bildirilenlerle İlgili Belge Verilmesi Gereken Durumlar başlıklı yazıda, 30 günden az çalışan işçiye ödenecek asgari geçim indiriminin nasıl hesaplanacağı ise 30 Günden Az Çalışanların Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler: 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrasında; ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle ay içerisinde 30’günden az çalışan sigortalıların normal primleri çalıştıkları gün sayısı üzerinden ödenecekken, bunların genel sağlık sigortası primleri 30 gün üzerinden ödenecektir.

3-Genel Açıklamalar: Daha önceleri ay içerisinde 30 günden az çalışmış olan sigortalılarla ilgili olarak prim belgesi haricinde Kuruma herhangi bir belge verilmesi gerekmiyordu. Ancak 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine 25.08.1999 tarih – 4447 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile işverenlere, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini beyan ettikleri sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan, belgeleyen bilgi ve belgelerin prim belgelerine eklenmesi şarttı getirildi ve uygulama ilk defa bu şekilde başlamış oldu.

Sosyal Güvenlik Reformu ile başlayan bu yeni dönemde de ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,

01-İstirahat

02-(Yürürlükten Kaldırıldı)

03-Disiplin cezası

04-Gözaltına alınma

05-Tutukluluk

06-Kısmi istihdam

07-Puantaj kayıtları

08-Grev

09-Lokavt

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

11-Doğal afet

12-Birden fazla

13-Diğer

15-Devamsızlık

16-Fesih tarihinde çalışmamış

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18-Kısa çalışma ödeneği

19-Ücretsiz doğum izni

20-Ücretsiz yol izni

21-Diğer ücretsiz izni

eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır.

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarasının kaydedilmesi/yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, sigortalıların ay içinde çalışmadıkları ve bu sebeple ücret almaya hak kazanmadıkları sürelerin eksik gün sayısı olarak sisteme girilmesi gerekir. (Örnek; 2009/Mart ayında 5 gün istirahatlı olan ve bu süre için ücret ödenmeyen sigortalı yönünden eksik gün sayısı 5 olarak sisteme girilir.)

4-30 Günden Az Gösterilenlerle İlgili Verilecek Belgeler:

Öte yandan 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi dördüncü fıkrasında; ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Bu nedenle, e-bildirge ortamında Kuruma gönderilen/verilen aylık prim ve hizmet belgesinin eksik gün hanesine yukarıda belirtilen kodların girilmesi yeterli olmayıp ayrıca, aşağıda belirtilen istisnai işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Eksik Gün Bildirim Formu ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Ay içinde otuz günden az çalışan ve çalışmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalılara ilişkin olarak durumuna göre Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte verilmesi gereken belgeler şunlardır.

a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

Ancak aşağıda belirtilen işyerlerinde çalışan sigortalılara ait eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerinde beyan edilmesi yeterli olup, ayrıca eksik gün bildirim formu ve bu durumu kanıtlayıcı belge ibraz etmeleri/vermeleri zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu işyerleri;

• Genel bütçeye dahil daireler,

• Özel bütçeli idareler,

• Döner sermayeler,

• Fonlar,

• Belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,

• Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,

• Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar, sendikalar, vakıflar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,

• Toplu iş sözleşmesi yapılan özel sektör işyerleri,

• 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri.

İşyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecektir. Kısmi iş sözleşmesinin, Yönetmeliğin 10 numaralı ekinde yayınlanan “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kuruma verilmiş olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşme işverenlerden, sözleşme süresi boyunca, her ay tekrar istenilmeyecektir.

5-30 Günden Az Gösterilerle İlgili Belgelerin Kuruma Verilmemesi veya Kurumca Geçerli Sayılmaması:

Not: Bu konuda uygulama değişikliğine gidilmiş ve belge verme zorunluluğu kaldırılmıştır. (Bkz. İşverenler Eksik Günler İçin Belge Vermekten Kurtuldu)

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi beşinci fıkrasında; sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenecek ve muhteviyatı primler, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre Kurumca tahsil edileceği belirtilmiştir.

Kanunun bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde, işverenden/ alt işverenlerden eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili ünitece re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yazı ile işverene/alt işverenlere tebliğ edilecektir.

Eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işverene/alt işverenlere, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan, yani sonradan işverence düzenlenmesi mümkün olmayan belge ibraz edilmesi halinde söz konusu belgelere de itibar edilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bölümünde yer almaktadır.

6-Genel Sağlık Sigortası Primlerinin 30 Güne Tamamlanması:

Sigortalıların 30 günden az gösterilmesiyle ilgili belgeler Kuruma verilmiş ve Kurumca kabul edilmiş olsa bile, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca; 4/a kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, genel sağlık sigortalısı sayılanlarla ilgili 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir. Yani bu kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanların eksik güne ait genel sağlık sigortası primleri ilgili kamu idareleri (devlet) tarafından, bunun dışındakilerin eksik güne ait genel sağlık sigortası primleri kendileri tarafından ödenir.

Ancak, 6111 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun “Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri” başlıklı geçici 12 nci maddesine eklenen fıkra uyarınca; 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1/1/2012 tarihinde başlayacaktır.

7-Son Günün Mali Tatile Denk Gelmesi:

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil olarak belirlenmiştir. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayıp 20’sinde (yirmisi dahil) sona erecektir.

Bu doğrultuda;

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gereken ek veya asıl nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin de aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmesi gerektiğinden, dolayısıyla sürenin yedi gün uzaması bu bilgi ve belgeler için de geçerli olacaktır.www.isvesosyalguvenlik.com

YORUMLAR - Kısa sorular imkanlar ölçüsünde cevaplandırılır. Emeklilikle ilgili, daha önce yazılmış veya cevaplandırılmış konularla ilgili sorular cevaplandırılmaz.
 1. talha yıldırım dedi ki:

  geriye dönük eksik gün tamamlayabiliyor muyuz?

  1. admin dedi ki:

   30 günden az yani kısmi çalışanlar, çalıştığı süre içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek eksik günleri 30’a tamamlayabileceği gibi, geriye dönük olarak hizmet borçlanması yoluyla da eksik günleri tamamlayabilirler. https://www.isvesosyalguvenlik.com/hizmet-borclanmasi-borclanma-yapilabilecek-hal-ve-durumlar/#.UaegIWxrN2E

 2. Özden dedi ki:

  Merhabalar ben özel bir şirkette ağır vasıta şöförü olarak çalışmaktayım çalışma saati 11 saat sabah 07.00 18.00 toplamda izinleri çıktığımda ayda 297 saat ve üzeri çalışmaktayız ayda 3 gün izin veriliyor ve yağmur yağdığı gün mecburi çalışmıyoruz izinler gidiyor düşünün ayın 1.2.3 günü yağmur yağdı 27 gün kesintisiz çalışmak zorundayım açıklayıcı cevaplar bekliyorum hakkımı nasıl ararım artı olarak bir yılda bir defa olmak üzere 500 tl fazla mesai parası diye bordro imzalatıldı ve sonra paralar yanlış yatırıldı diyerek bir sonraki maaş tan kestiler???

  1. admin dedi ki:

   İşyerinizin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğüne başvurabilir veya doğrudan ALO 170’i arayabilirsiniz.

 3. koray dedi ki:

  Ev hizmetlisi olarak çalıştırdığımız 1 işçi için aylık 20 gün puantaj yaparak sgk primlerini bu şekilde tahakkuk etirip eksik gün nedeni olarak 17-Ev Hizmetleri seçeneğini seçersek yine de eksik gün beyannamesi hazırlamamız gerekir mi

  1. admin dedi ki:

   Siz yeni 6552 sayılı Kanunla getirilen Ek-9 kapsamında çalışanın sigortasını yapmadınız mı ? Bunlar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerekmiyor.
   https://www.isvesosyalguvenlik.com/yeni-duzenlemelere-gore-ev-hizmetlerinde-calisanlarin-sigortaliligi/

 4. Destan dedi ki:

  Merhaba ben özel şirket de çalışıyorum işveren bizleri çalıştırmadigi günlerin ücretini kesip sigorta primi tam yatıyor diyelim ayda 7 gün çalıştım sigorta prim 30 gün üzerinden yatıyor maaş ise 7 günlük veriliyor ve agi çocuk parasını ise vermiyorlar ne yapmalıyız

  1. admin dedi ki:

   (Destan) İşverenle hangi şartlarda anlaştınız, çalışma sisteminiz nasıldır, her ay mı 7 gün çalışıyorsunuz, çalışmadığınız günlerde ne yapıyorsunuz, başka işte çalışabilme imkanınız var mı yoksa ayın tamamını bu işveren her an işe çağırabilir endişesiyle boş mu geçiriyorsunuz, bunları bilmeden sorunuzu cevaplamak zor. Ancak aşağıda linki yer alan yazı belki size fikir verebilir.
   Ayda 30 Günden Az Çalışan İşçinin 30 Gün Üzerinden Bildirilmesini Gerektiren Haller ve Diğer Özellikli Durumlar

 5. Kadriye dedi ki:

  Merhaba ben bi kolejle 3 gunlugüne anlastim ve 3 gunluk sigorta yapacaklar…30 gunlugune tamamlamam icin ne yapmaliyim?

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba. Eğer her ay 3 gün çalışacaksanız, isteğe bağlı sigortaya kaydolup, kalan 27 günü isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayabilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı sigorta normalde 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalılık sayılıyorken, 4/1-a (SSK)sigortalılığından kalan eksik günleri tamamlamak için ödenen isteğe bağlı sigorta primi 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bir kaybınız olmaz.

 6. Servet dedi ki:

  Ben ayın 6 ‘sında işe girdim agi den faydalanacak mıyım ay sonuna kadar 26 günüm oluyor

  1. Admin dedi ki:

   Tabii ki faydalandırılmanız gerekir, agi’den faydalanmak için ayda 30 gün çalışmış olma veya herhangi bir tarihte işe girmiş olma şartı yok. Ödenecek agi tutarının nasıl hesaplanacağı da 30 Günden Az Çalışanların Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır ? başlıklı yazıda açıklanmıştır.

 7. Peri dedi ki:

  Ben bir özel sektörde işe başladım 1 hafta işe gittim rahatsızlandım hastanede yattım o günden beri raipor alıyorum 30 gün prim dolmadığı için ssk dan faydalanamıyorum ne lazım yardımcı olurmusunz

  1. Admin dedi ki:

   Sadece bir haftalık sigortalı çalışmanız varsa bu durumda rapor parası da alamayacağınıza göre niçin rapor aldığınızı anlayamadık, işyerinden çıkışınızın verilmemesi için rapor alıyorsanız o ayrı. Eğer rapor almayıp işyerinizden en azından bir aylık sigortalı bildirilmenizi sağlarsanız, geriye dönük bir yıl içerisinde 30 gün sigortanız olduğu sürece sağlıktan yararlanabilirsiniz. Diğer seçeneklere gelince, eğer işe girmeden önce başkasının üzerinden sağlık yardımı alıyor idiyseniz, sigortalı işe girmiş olsanız dahi sizin 30 gün prim gününüzün olması şartı aranmaz. Aynı şekilde şu anda da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – baba veya eş üzerinden sağlık yardımı alma imkanınız varsa onlar üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

   1. Peri dedi ki:

    Demek istediğim zaten rapor ücreti alıyorum simdiye kadar sskdan yararlanıyodum ama simdi yararlanamıyorum 30 gün primi nasıl yatıra bilirim

    1. Admin dedi ki:

     İş kazası ve meslek hastalığı dışında rapor parası alınabilmesi için geriye dönük bir yıl içerisinde en az 90 prim günü olması lazım. Rapor parası alabildiğinize göre demek ki geriye bir yıl içerisinde 90 gününüz var. Bu durumda geriye dönük bir yıl içinde 30 prim gününüz yok diye nasıl sağlıktan yararlanamıyorsunuz anlayamadık, isterseniz ALO 170’in bir arayın veya işyerinin bağlı olduğu SGK müdürlüğü ile bir görüşün.

 8. Sema Aslan dedi ki:

  Evde 10 günden az calışan bir yardımcım var. iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yaptırdım. genel sağlık sigortası
  da yaptırırsam ne kadar ücret öderim. tşk.

  1. Admin dedi ki:

   Siz yardımcınızı 10 günden az çalışıyor gösterdiğiniz için ayrıca GSS primini ödeme imkanınız yok, sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyebilirsiniz, eğer imkanı varsa yardımcınızın kendisinin brüt asgari ücretin yüzde 32,5’i üzerinden malullük-yaşlılık-ölüm sigortası primi ile GSS primi ödemesi gerekir. (Bkz. Yeni Düzenlemelere Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı )

 9. Sibel dedi ki:

  Merhaba ben ozel sektörde 7 yıldır part time çalışıyorum sigortam 18 gün yatıyor.. geçmişe dönük para yatırıp tamamlattirabilir miyim
  Veya suan kalan gun sayısını her ay düzenli yatırabilir miyim ve ne kadar yatırmam gerekir.

  1. Admin dedi ki:

   Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanların 5510/50. madde kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak kalan günlerini tamamlama imkanı bulunmaktadır. Siz de bu kapsamda isteğe bağlı sigortaya kaydolup kalan 12 günü isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilirsiniz, ancak başvurduğunuz tarihte itibaren bu geçerli olur, geriye dönük eksik günleri artık tamamlayamazsınız. Prim olarak da yıl sonuna kadar en düşük (asgari ücret üzerinden) aylık 327 lira ödemeniz gerekir.

 10. Nazlı dedi ki:

  05 kotla sözleşme sonaerdi 5gün eve gönderildim o2 kotla aynı işe geri başladım bana söylenen yüzde 2toleransla işe devamettirilmişim bu5gün calıştırılmamak ne anlama geliyor

  1. Admin dedi ki:

   İşe başlatmada kod yok, işten çıkışta kod var. 05 kodu da “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” anlanmına gliyor. (Bkz. SGK İşten Çıkış Kodları)

 11. TURGUT dedi ki:

  Merhaba, benim toplam 2300 pirim günüm var daha önce tam zamanlı çalışıyordum şuan aya 12 gün süreli toplam 90 saatlik çalışma için anlaşıyorum ama bundan sonraki süreçte sgk dan faydalanmaya devam edebilirmiyim yada 30güne ödeme yaparak tamamlamammı gerekir. iki çocuğum birde eşim var onlarda faydalanabilir mi?

  1. Admin dedi ki:

   Ayda 20 günden az çalıştığınız için kalan 18 güne ait GSS priminizi her ay ödemeniz gerekir ki sağlık yardımlarından yararlanabilesiniz, bu durumda eşiniz ve çocuklarınız da sizinle birlikte sağlık yardımlarından yararlanabilir.

 12. Aysegul dedi ki:

  Merhaba, ben 9 eylul 2019 itibariyle ucretli ogretmen olarak calismaya basladim. Sanirim sigortam 15gunluk yaticak. Esim devlette ogretmen olarak çalışıyor. Benim GSS ile ilgili bir odeme yapma zorunlulugum var mi? Bir de eksik gunlerimi tamamlama zorunlulugum var mi? Eksik gunlerimi odemek istersem ne zaman nereye basvuru yapmaliyim? Somesterda basvuru yapsam gecikmis olur muyum? Tesekkur ederim.

  1. Admin dedi ki:

   Ayda 30 Günden Az Çalışanlardan GSS Primlerini 30’a Tamamlaması Gereken ve Gerekmeyenler başlıklı yazıda da açıklandığı üzere, sizin aynı zamanda bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında eşiniz üzerinden sağlık yardımı alma hakkınız olduğundan, GSS primleriniz 30 güne tamamlama yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.