DOLAR 7,4642
EURO 9,0240
ALTIN 438,14
BIST 1.524
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 2°C
Yoğun Kar Yağışlı
İstanbul
2°C
Yoğun Kar Yağışlı
Pts 3°C
Sal 5°C
Çar 7°C
Per 10°C

2020 – 2021 SGK İdari Para Cezaları – 5510 Para Cezaları

28.12.2020
A+
A-
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE

2020 – 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

(Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık brüt asgari ücret esas alınır.)

Önceki yıllara ait 5510 idari para cezalarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen tutarların cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapılır.

2021 yılına ait tutarlar KIRMIZI renkli olarak belirtilmiştir.

İlgili Madde Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı
2020 – 2021
102-a/1 Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Bir aylık asgari ücret)

2.943 TL

3.577 TL

102-a/2 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-a/3 İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 5 katı)

14.715 TL

17.887 TL

102-a/1

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-a/1 bendinde öngörülen ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. (Asgari ücretin dörtte biri)

735 TL

894 TL

 

102-b İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-b/1 Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 3 katı)

8.829 TL

10.732 TL

102-b/2 Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-b/3 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Bir aylık asgari ücret)

2.943 TL

3.577 TL

102-b/3

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-b/1

102 ikinci fıkra

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin üç katının dörtte biri)

2.207 TL

2.683 TL

102-b/2

102 ikinci fıkra

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin iki katının dörtte biri)

1.471 TL

1.788 TL

102-b/3

102 ikinci fıkra

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin dörtte biri)

735 TL

894 TL

102-c Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-c/1 Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır. Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri)

588 TL

715 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-c/2 Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır. Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri)

367 TL

447 TL

 

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-c/3 Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı)

1.471 TL

1.788 TL

 

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-c/4 Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-d Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-e İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-e/1 Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 12 katı)

35.316 TL

42.930 TL

102-e/2 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 6 katı)

17.658 TL

21.465 TL

102-e/3 Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 3 katı)

8.829 TL

10.732 TL

102-e/4 Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, (tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı)

1.471 TL

1.788 TL

102-e/4 İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-e/4 Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 12 katı)

35.316 TL

42.930 TL

102-e/4 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 6 katı)

17.658 TL

21.465 TL

102-e/4 Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş ve ibraz edilmiş ise, ibraz edilen işletme defteri geçersiz sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 12 katı)

35.316 TL

42.930 TL

102-e/5 İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde, (tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Her bir bordro için (Asgari ücretin yarısı)

1.471 TL

1.788 TL

102-f Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-g Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Bir aylık asgari ücret)

2.943 TL

3.577 TL

102-g 8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri)

294 TL

357 TL

102-g

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-g bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-h 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Bir aylık asgari ücret)

2.943 TL

3.577 TL

102-h

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-h bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. (Asgari ücretin dörtte biri)

735 TL

894 TL

102-ı Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

—-

Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 5 katı)

14.715 TL

17.887 TL

 

 

 

 

 

——

(Asgari ücretin 10 katı)

29.430 TL

35.775 TL

 

102-i Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin 5 katı)

14.715 TL

17.887 TL

 

Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin 2 katı)

5.886 TL

7.155 TL

102-i 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması (Asgari ücretin onda biri)

294 TL

357 TL

 

Bildirimin Hiç Yapılmaması (Asgari ücretin yarısı)

1.471 TL

1.788 TL

102-j 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi nedeniyle sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri)

294 TL

357 TL

102-j

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-j bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-k 100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin yarısı)

1.471 TL

1.788 TL

102-l Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Bir aylık asgari ücret)

2.943 TL

3.577 TL

102-m Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-m/1 Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Aylık asgari ücretin beşte biri)

588 TL

715 TL

 

102-m/2 Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Aylık asgari ücretin sekizde biri)

361 TL

447 TL

 

102-m/3 Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. (Aylık asgari ücretin yarısı)

1.471 TL

1.788 TL

 

102-m/4 Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için;
102-m/4-a Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Aylık asgari ücret)

2.943 TL

3.577 TL

102-m/4-b Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Yarım asgari ücret)

1.471 TL

1.788 TL

 

102-m/4-c Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin üçte biri)

981 TL

1.192 TL

 

102-m/4-ç Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında idari para cezası uygulanır. (Aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere)

294

357

liradan az,

5.886

7.155

liradan fazla olmamak üzere

Tespit edilen prime esas kazanç tutarında

 

102-n Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin onda biri)

294 TL

357 TL

 

YORUMLAR - Kısa sorular imkanlar ölçüsünde cevaplandırılır. Emeklilikle ilgili, daha önce yazılmış veya cevaplandırılmış konularla ilgili sorular cevaplandırılmaz.
 1. Gülsüm dedi ki:

  Şirketi temsil eden muhasebeci, şirketin her türlü işlemlerini, mesela işe giriş çıkış bildirgesini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermesi gerekir mi, eğer göndermediyse bu sorumluluk da muhasebecinin de payı var mıdır?

 2. ali çakır dedi ki:

  sigortası unutulup yatırılmayan bir işçi, için ne kadar ceza uygulanır örnek 50,00 tl olsun 100 işçi yatırılmadıysa 50,00*100 mü olur

  1. Ahakim dedi ki:

   2020 asgari ücrete göre;
   Asıl belge verirseniz asgari ücretin beşte biri 147,15 tl
   Ek belge verirseniz asgari ücretin sekizde biri 367 tl

   Fakat ne kadar olursa olsun toplamada 2 asgari ücreti geçemez.. 2020 asgari ücret 2943×2=5.886 tl

   Tabi sizden önce kurum(sgk) tespit ederse asgari ücret yarısı ipc var

 3. Mustafa yılmaz dedi ki:

  İyi akşamlar ben 1984 doğumluyum 1997 den beri çalışıyorum ama sigorta giriş tarihim 2002 SSK ya başvuru yapsam geriye dönük sigorta giriş yapabilirmiyim o zaman ki patronumda bu konuda yardımcı olabilecek bir insan şimdiden teşekkürler kolay gelsin eski patronum ceza alirmi

  1. Admin dedi ki:

   Bunun için iş mahkemesinde hizmet tespit davası açıp 1997’de bahsettiğiniz işyerinde çalıştığınızı ispat etmeniz gerekir, ancak 1997’de çalıştığınız işyerinden hiç sigorta girişiniz verilmedi, bir gün bile sigortanız yapılmadıysa 5 yıllık süresi olduğundan dava açamazsınız. 1997 den beri çalıştığınız işyeri şu anda da sigortalı çalışmaya devam ettiğiniz işyeriyse dava açabilirsiniz.

 4. Cengiz dedi ki:

  2018 yılında 13 ay ücretsiz izne ayrılan 657 devlet memuruna %12 GSS primi göndermemişiz burada uygulanacak ceza tutarı ne kadardır ve zamanında bu hatayı tespit edip bildirmeyen sgk nın sorumluluğu yokmu dur sonuçta aradan 2 yıl geçtikten sonra bildirim yapıyor. Bu hatayı ilk aydada bildirebilirdi diye düşünüyorum.

  1. Admin dedi ki:

   Eğer prim belgesi (aylık prim ve hizmet belgesi) vermeniz gerekmiyorsa sadece süresinde ödenmemiş prim için gecikme zammı ve cezası uygulanır. Eğer SGK prim belgesi vermenizi de istiyorsa ayrıca prim belgelerinden dolayısı idari para cezası uygular.

 5. ŞAFAK dedi ki:

  16.03.2020 tarihinde SGK müdürlüğünden 25 ekim 2019 da 1 kişi nin sigortasız çalıştığı tespit edilmiş ve ise giriş ve asıl aylık prim ve hizmet bildirgesi talep edilmektedir.
  Bu durumda bildirimin yapıldığı 1 ay içinde yerine getirmem halinde:
  İşe giriş cezası :
  İşten çıkış cezası:
  Asıl APHB cezası: ne kadar olur

  1. Admin dedi ki:

   Artık bir ayın önemi yok, SGK tespit ettiği için işe girişten dolayı 2 asgari ücret, APHB’den dolayı iki asgari ücret, işten çıkıştan dolayı 10’da bir asgari ücret İPC uygulanır. Cezaların tebliğinden itibaren 15 gün içinde öderseniz yüzde 25 indirimden yararlanırsınız.

 6. Fkabasakal@hotmail.com dedi ki:

  Mrb 2013 yilinda 1 yil yanimda calisan ve sonrasi devretttigim isyerinde calisan ve sonrasida 2 yil dâha yeni isveren ile calisan kisinin hizmet tespit davasi sonucu olası verilecek idari para cezasi 2013 yilinin asgari ucreti mi yoksa mesela davanin sonuclanma zamaninda olan mesela 2020 yilinda mahkeme acilsa ve 2020 yilinda sonuclansa hangi yılın asgari ucreti hesaplamada kullanilir calisilan yil mi tespit davasi acilan ve biten 2020 mi

  1. Admin dedi ki:

   İdari para cezalarında dava tarihi önemli değil, işçinin çalıştığı yılda geçerli brüt asgari ücrete göre idari para cezası uygulanır.

 7. Fatih dedi ki:

  Yani benim durumumda 2013 yilindaki brut asgari ucret uzerinden mi ceza gelme durumu var dava acilma tarihi ve sonlanma tsrihi olan 2020 degil …. birde bu gelecek cezaya yillara göre faiz vs uygulaniyormu (2013 ten günümüze kadar faiz var mi )

  1. Admin dedi ki:

   İdari para cezaları tahakkuku tebliğe bağlı alacak olduğu için, SGK tarafından gönderilen yazının tebliğ edildiği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmezse, 15. günden sonra gecikme zammı ve cezası (faizi) işlemeye başlar.

 8. Yagci dedi ki:

  Merhaba 4 haftalık hamileyim işe başlayalı 10 gün oldu
  Çalışan annelerin aldığı Doğum izni ücretinden yararlanmak için
  Geçmişe dönük sigorta başlatılabilir mi ? Bunun detaylarını cevaplarsanız sevinirim.

  1. Admin dedi ki:

   İşe başladığınız tarihten önce herhangi bir çalışmanız yoksa geçmişe dönük sigorta mümkün olmaz, bu sahte sigortalılığa girer, cezalı riskli bir durum olur.

 9. Sema dedi ki:

  Merhaba, MART 2020 tarihinde işe girişi yapılan 3 personel Mart ayı bildirgesine malum virüs nedeniyle unutulup eklenmemiş. Ek bildirgeyi verdik, ceza ne kadar gelir ? Herhangi bir indirim olur mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası y-uygulanır, cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz halinde ayrıca yüzde 25 indirim uygulanır.

   1. Esra dedi ki:

    Merhaba mücbir sebep kapsamında olan işyerleri icin ceza durumunun yansıtılmamasi söz konusu olabilir mi ek bildige için..

    1. Admin dedi ki:

     Yasal süresi geçtikten sonra verilen aylık prim ve hizmet belgeleri için idari para cezası uygulanmayacak istisnai durumlar (mücbir sebepler dahil) Hangi Durumlarda Süresinden Sonra Verilen Prim Belgelerine Ceza Uygulanmaz ? başlıklı yazıda belirtilmiş olup, yazıda belirtilen mücbir sebeplerin varlığı halinde yine yazıda belirtilen süre içerisinde verilen prim belgeleri için bu durum geçerlidir. Eğer sizin mücbir sebepten kastınız şu anki koronavirüs salgını (pandemi) ise SGK’ya göre prim belgelerinin verilmesi yönünden bu durum mücbir sebep kapsamına girmemektedir. Çünkü SGK mücbir sebep nedeniyle bazı sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin prim ödemelerini ertelediği halde bu işyerlerinin bile belge verme süresini ertelememiştir. (Bkz. İstisnalar Hariç SGK İşlemlerinde ve Prim Ödemelerinde Erteleme Yok)

     1. Burcu Şen dedi ki:

      Merhaba kamu idaresinde yeni işe başladım işveren vekili olarak. Fakat 2 yıl öncesine ait çeşitli cezalar geldi. Ben geçmiş dönemdeki bu cezalardan sorumlu olur muyum. Ödenmeyen bu cezalardan dolayı tarafıma rucu olma durumu olur mu? Teşekkürler.

     2. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

      5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci maddesinde; “Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.” hükmü yer almaktadır.
      Söz konusu hüküm uyarınca, siz idareci (işveren vekili) olarak göreve başladığınız tarih ile görevinizin sona erdiği tarihler arasında ödeme süresi gelen primlerin ödenmemesi halinde sorumlu olursunuz. Geçmiş dönemdeki yani normal ödeme süresi geçmiş primlerden dolayı sorumlu tutulamazsınız, size rücu edilemez.

 10. Adem güzel dedi ki:

  Merhaba ben Mart ayının asgari sini almadım işveren yaptırmıyor adliye de kapalı bunun işverene ceza varmıdır varsa nereye gitmeliyiz.

  1. Admin dedi ki:

   Mart ayının asgarisin’den kastınız nedir, soruyu biraz daha anlaşılır şekilde yazabilir misiniz ?

 11. halil akın dedi ki:

  merhaba . ben özel bir şirkette çalışıyorum merkezı ankara bende ankarada çalışıyorum . ancak sigortam baska bır sehırdeki şirkete bağlı bir işte yatırılmış. geriye dönük sigortamı ankarada yatıcak şekilde dğiştirebilirmiyim ?

  1. Admin dedi ki:

   Bunu işyerinin değiştirmesi gerekir. Ayrıca bu çok önemli bir konu, o sigortalı gösterildiğiniz şirkette, işyerindeki çalışmanız gerçek çalışmaya dayanmadığı için sahte sigortalılık sayılır ve başınız ağrır, SGK tespit ederse bu işyerinden bildirilen tüm sigortalılıklarınızı iptal eder. İşyerinizle görüşün. (Bkz. Sahte – Gerçek Çalışmaya Dayanmayan Sigortalılık ve Uygulanan Yaptırımlar)

 12. süheyl dedi ki:

  merhabalar.
  şirketim de sigortalı olan işçi habersiz başka bir şirkette çalışmış kaza geçirmiş ve diğer şirket de sigortalı yapmış. 2 sigortası mevcut ama kaza nedeniyle işe gelemiyor. işler aksiyor. diğer şirkette sigorta devam ediyor. biz işten çıkartırsak tazminat hak edermi? çift sigorta olunca ayrıca firmalara ceza gelir mi? izlenecek yol nedir acaba? Teşekkür ederim.

  1. Admin dedi ki:

   Devamsızlık nedeniyle işçinin iş akdini haklı nedenle feshedebilirsiniz, sizin işyerinizde en son çalıştığı tarihten sonraki günlere ilişkin olarak da o işçi adına SGK’ya gün ve kazanç bildirimi yapmazsınız. İş kazasını da sizin bilginiz, görevlendirmeniz ve izniniz dışında bir başka işyerinde çalışırken geçirmiş olduğu için de size bu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk ve ceza gelmez.

 13. BAŞAK dedi ki:

  Merhabalar
  muhasebe çalışanıyım ve bir işverenimizin mart ayı bildirgesini vermeyi unutmuşuz. Ama nisan ayı bildirgesi verilmiş. mart ayı bildirgesinide aphb olarak v2 sistemine girdim şuan şube onayı bekliyor. 3 işçisi vardı 2 si çıkış yapmıştı. 5510 sayılı indirimide bulunmuyor. Bunun cezası ne olur ?

  1. BAŞAK dedi ki:

   bilançoya tabi mükellef

   1. Mert dedi ki:

    Merhabalar . Ben özel bir kurumda Ağustos ayından beri çalışıyorum. Ancak kurum bana şimdiye kadar 10 gün sigorta yatırmış. 450 günden fazla günün olmasına rağmen kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorum. Geçmişe dönük bir sigorta yatirilabilir mi? Benim ne yapmam gereklidir?

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     Geçmişe dönük sigorta yapılması mümkün değil, ancak işyerinde çalıştığınız halde SGK’ya bildirilmemiş çalışma gün sayılarınız varsa işyeri geriye dönük prim belgesi verebilir.

  2. Admin dedi ki:

   5510 sayılı Kanunla ilgili 5 puanlık prim indiriminden ve asgari ücret desteğinden yararlanmak için o aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmiş olması gerekir. Bu nedenle indirimsiz prim tahakkuk etmiştir. Ayrıca süresinden sonra verilmiş asıl bildirge için asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır. İşverenin tabi olduğu defter türü bu cezada dikkate alınmaz.

 14. Emrah dedi ki:

  Resmi kurumda çalışıyorum ve bir firma ile sözleşme imzalayıp hizmet alımı yaptık Firma ise başlamasını sgk ya bildirmiş biz de is başlangıcını bildirmeyi unutmuşuz bunun sonucunda ne olur ?

  1. Admin dedi ki:

   5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.
   Aynı Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde de “90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık (brüt) asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
   Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapılır.

 15. Elif dedi ki:

  Kısa çalışma ödeneğine başlama tarihi 19 mart ama muhasebeci mart ayını sgk Ya 22 gün bildirmiş iş yerimiz kapalıydı 22 gün çalışmadık suan kısa çalışma ödeneği için gelen formda mart ayı bilgilerine 22 yazamıyorum 19 kabul ediyor tablo bitek zaten sigortaya niye fazla bildirmiş anlamadım ama mart ayı için düzenleme yapması gerek gün sayısını düşürmeli suan bunu yapabilir mi ceza yermi

  1. Admin dedi ki:

   Önemli olan kısa çalışmanın başladığı tarihten sonraki süre. Normalde kısa çalışmanın kabulü için işyerindeki normal çalışma süresinin en az üçte bir azaltılmış olması gerekir. Eğer işyeri kısa çalışmayı 1 Mart itibariyle başlattıysa SGK’ya Mart ayı için yapılmış olan 22 günlük bildirim tabii ki fazla sayılır, çünkü çalışma süresi 3’te bir azalmamış olur. Ancak kısa çalışmaya 19 Mart itibariyle başlandıysa o tarihten 31 Mart’a kadarki süre esas alınacağından, o zaman sorun olmaması gerekir. Öte yandan yine de düzeltme yapılacaksa iptal ve ek prim belgesi verilmesi gerekir ve iptal prim belgesi süresinden sonra verilmiş olacağı için idari para cezası uygulanır.

 16. Süleyman dedi ki:

  24/03 tarihinde kısa çalışmaya başlayan işyerimiz de mart ayı için sgk günü 23 olarak verilmiş. Yani 23 güne + olarak 7 gün verilmesi unutulmuştur. Kendimizin ek aphb verilmesi ile onların tespiti ile bildirge verilmesi durumunu kıyaslayabilir misiniz.

  1. Admin dedi ki:

   Kendiniz derken çalışan olarak sizin vereceğiniz ek aphb’ni kastettiniz anlayamadık, ancak çalışan kendisi aphb’si veremez, ancak işveren verebilir. Öte yandan işverenin İŞKUR’a kısa çalışma başvurusu yapabilmesi için işyerindeki çalışma süresini en az 3’te 1 oranında azaltmış olması gerekir. Bu nedenle işveren sizi Mart ayında 7 gün eksik bildirmiştir. Eğer işyerindeki çalışma sürenizde bir azalma yok, işveren kısa çalışma başvurusu yapmış olsa da eskiten olduğu gibi tam süreli çalışmaya devam ediyorsanız işvereni ALO 170’e şikayet edebilirsiniz.

 17. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar.
  Resmi kurumda memurum.işe başlama bildirimlerinin sgk ya aktarma süresi olan 15 günü ihlal ettim.Bunun cezası ne kadar.30 gün içinde ödenirse indirim oluyor mu.ve bunun cezası kime yazılıyor.

  1. Admin dedi ki:

   4/c kapsamındaki sigortalıların bildirim yükümlülüğü ile ilgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer almakta olup fıkrada aynen; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak işverenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren, onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.
   Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası ise aynı Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiş olup, burada sadece 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirge için yani sadece 4/a kapsamındaki sigortalılarla GSS bildirgesi için ceza öngörülmüştür. Dolayısıyla Kanunda 4/c kapsamında çalışanların sigortalı işe giriş bildirgeleriyle ilgili herhangi bir idari para cezası hükmüne yer verilmemiştir.

 18. Mustafa dedi ki:

  Merhaba Ben Bir özel iş yerinde 6 yıl çalıştım gerçek maaşım Asgari ücretten fazlaydı.
  Ama Sigortaya Hep asgari olarak yatırılmış. Bunum SGK tarafından iş yerine cezası var mı.
  Yada Dava açsam gerçek maaşım üzerinden tekrar düzenlenmesi yapılır mı?

  1. Admin dedi ki:

   SGK gerçek ücreti yerine düşük ücretten bildirildiği daha doğrusu prime esas kazancı düşük bildirildiği tespit edilen sigortalılarla ilgili olarak aradaki farka ait primleri işverenden faiziyle birlikte almakta, ayrıca prim belgesinden dolayı her ay için iki asgari ücret tutarında işverene idari para cezası uygulamaktadır. Dava açıp gerçek ücretinizi kanıtlayabilirseniz, aradaki farka ait primleri SGK işverenden tahsil eder, ayrıca prime esas kazançlarınızı günceller.

 19. Mehmet dedi ki:

  İyi günler elektrik işleri yapan bir elektrikçi esnafın yanında elektrik işine başladım 19.06.2020 tarihinde ve işe başladığımın ertesi günü bir müşterinin sözleşmesinde satış temsilcisi olarak ismim yazıldı ve hala Sigorta girişimi yapmadı iş yerinde çalıştığım müşteri sözleşmesinde ismim geçtiği için yeterlimidir çalıştığımı gösterir belge olarak ve Sigorta girişimi yapmadığı için o iş yerinden bir hafta önce ayrıldım ne yapmalıyım insanları kullanan bu tip insanlar devletten iyi ceza almadıkları için insanları kullanmaya hala devem ediyorlar

  1. Admin dedi ki:

   SGK’ya şikayet dilekçesi verip söz konusu müşteri sözleşmesini delil olarak gösterebilirsiniz, ancak SGK bu sözleşmeye dayanarak büyük ihtimalle sadece 1 gün çalıştığınızı kabul eder ve 1 günlük hizmet verir, eğer öncesinde ve sonrasında çalıştığınızı kanıtlayacak başka belge yoksa.

 20. Mehmet ali dedi ki:

  Merhabalar
  Ben bir iş yerinde 2 yıl sigortasız çalıştım ve işten ayrıldım şuan çalıştığım zamanların sigortasını istiyorum burda yapmam gereken nedir sgk ya gidip elimdeki belgeler ile dilekçe form mu doldurmam gerek yoksa avukat bulup iş mahkemesine gidip mı yapmam gerek en kolay yolu nedir teşekkürler. . .

  1. Admin dedi ki:

   Eğer elinizdeki belgeler, söz konusu işyerinde çalıştığınızı kanıtlamaya yetecekse SGK’ya şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Ancak belgeler yeterli değilse vakit kaybetmeden iş mahkemesinde hizmet tespit davası aşmanız daha mantıklı olur. Çünkü 5 yıllık dava açma süresi var. (Bkz. https://www.isvesosyalguvenlik.com/belgesi-olmayan-sgkya-sikayet-dilekcesi-vermesin/)

   1. Bahar dedi ki:

    Merhaba bir sorum olacaktı muhsgkda meslek kodum doğru fakat işe giriş bildirgesinde yanlış olması durumunda nasıl bir yol izlenmeli.agutos ayında işe giriş bildigelerimi güncellesem olur mı

    1. Admin dedi ki:

     Güncellemeyi deneyin ancak sitem müsaade etmeyebilir, bu durumda SGK’ya dilekçe vermeniz gerekir.

     1. Zeynep dedi ki:

      bir calisanim var sgk istemedi subat ayindan itibaren yanimda calisiyor bu ay sgksi ni yaptim ama geriye donuk olarak 9 ay daha yapmak istiyorum cezai bedeli ne olur yaptirimi nedir acaba bilgi verirmisiniz

     2. Admin dedi ki:

      Sigortalı işe giriş bildirgesinin ve söz konusu 9 aya ait prim belgesinin geç verilmiş olmasından dolayı idari para cezası uygulanır, belgelerin işveren tarafından kendiliğinden verilmesi halinde indirimli uygulanacak ceza tutarları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Ayrıca 9 aya ait sigorta primi faizi ile birlikte tahsil edilir.

 21. Mustafa dedi ki:

  Bir çalışanımız özel sebeplerden sigorta yaptırmak istemedi bi kaç aya sorun çözülünce sigortasını yapmamızı rica etti. bu arada iş yerinde bir iş kazası geçirdi. İşveren olarak tedavisini yaptık çalışamadığı zamanlar için maaşını ödedik (elden verip bir yazılı onayını aldık) sonrasında sigortasız tekrar çalışmaya başladı ve şuan bize dava açma imalarında bulunuyor. bu konuda yasal olarak nasıl önlem alabiliriz. geriye dönük sigortasını yaparsak resmi olarak kurtulmuş olur muyuz.

  1. Admin dedi ki:

   Baştan hata yapmışsınız, mevzuata göre işçinin kendisinin dahi sigortalı çalışmaktan vazgeçme hakkı yok, işçi – işverenin aralarında bu konuda anlaşmaları geçersiz. Bu aşamadan sonra tek yapabileceğiniz geriye dönük işe giriş bildirgesi ve prim belgelerini vermek. En azından idari para cezaları indirimli uygulanır. Ancak SGK belgeler sonradan verildiği için inceleme yapabilir. (Bkz. https://www.isvesosyalguvenlik.com/sgk-suresinden-sonra-verilen-prim-belgeleriyle-ilgili-hangi-islemleri-yapar/)

 22. Saadettin dedi ki:

  Bir kamu kuruluşunda 13/06/2016 tarihi itibariyle (izinsiz ise gelmediginden)is akti sona erdirilen kisi actigi davalar neticesinde ise dönüşü kabul olmadi. Karar teblig tarihi 01/09/2020
  Gelen yazili talimat ile 13/06/2016 -19/07/2017 donemi maaşının odenmesi istendi.
  13/06/2016 is akdinin fesih tarihi
  13/07/2016 ise baslama başvuru tarihi
  19/06/2016 ise baslama talepinin red edildigi tarih

  Bu durumda
  15/05/2016-14/06/2016 donemi icin 1 gun
  15/06/2016-14/07/2016 donemi icin 30 gun
  15/07/2016-14/08/2016 donemi icin 30gun
  15/08/2016-14/09/2016 donemi icin 5 gun

  Ek bildirge verilecek.
  IPC uygulanmamasi icin hangi tarihe kadar ek bildirge verirsek Suresi içersine vermis oluruz.
  Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. Admin dedi ki:

   Hangi durumlarda süresinden sonra verilen prim belgelerine ceza uygulanmayacağı https://www.isvesosyalguvenlik.com/hangi-durumlarda-suresinden-sonra-verilen-prim-belgelerine-ceza-uygulanmaz/ başlıklı yazıda açıklanmıştır.

 23. Melek dedi ki:

  Merhabalar, bir kamu kurumunda memurum..Kurumumuzda ssk lı işçi çalıştırdığımız birçok işyeri var. Bunlardan bir tanesinde kalan son işçi yakın tarihte ayrılacak ve o işyerinde hiç işçimiz kalmayacak. Ancak biz bu işyerimizi kapatmak istemiyoruz çünkü orası aktif bir tesisimiz..Biz bu işyerimizi ne kadar süre ssk lı bir çalışanı olmadan aktif bırakabiliriz ve bunun bir cezası olurmu? Teşekkürler

  1. Admin dedi ki:

   En az iki yıl süreyle sigortalı çalıştırılmadığı (sigortalı bildirimi olmayan) işyeri Kanun kapsamından çıkarılır, yani işyeri dosyası kapatılır. Sizin işyeri dosyasının kapatılması veya kapatılmaması için SGK’ya herhangi bir yazı yazmanız gerek yok, madem bu işyerinde daha sonra sigortalı çalıştırma ihtimaliniz var, sadece en son işçinizin sigorta çıkışını yaptıktan sonra işyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğiniz şeklinde bir bilgi yazısı SGK’ya göndermeniz yeterli. Çünkü Sosyal Sigorta İşlemlerinin 102 nci maddesine göre; işveren sigortalı çalıştırmadığı takdirde, sigortalı çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren onbeş gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür.

 24. Soner dedi ki:

  Selamlar 2011 yılı ile2014 yılları arasında yatılı şoför olarak çalıştım işveren 36 ay yani 900 gün sgk mı yatırmadı tazminat ve hizmet tespit davası açtım davayı kazandım işveren istinaf a baş vurdu iş veren pirimlerimi sgk ödetirmi cezası ne olur teşekkürkiler

  1. Admin dedi ki:

   İstinaf mahkemesi iş mahkemesinin kararını aynen onaylarsa, mahkeme kararı kesinleştikten sonra tespit edilen çalışma sürelerinize ait prim belgelerini ve primleri SGK işverenden ister, idari para cezalarını da uygular. Ancak işveren prim belgelerini vermese, primleri ödemese bile SGK tespit edilen çalışmalarınıza ait hizmetlerinizi size verir, yani sigortalı hizmetlerinize ekler.

 25. Adnan dedi ki:

  Merhaba çalıştığım işyerine eşimle birlikte aynı tarihte iş başı yapıp aynı tarihte işten ayrıldık hem tazminat davası hem benim işveren sgk pirim ödemediği için dava açtık12/11/2014 de dava şu an icra aşamasında 2014 ten beri bu güne kadar dava sürmesi normalmi birde bu güne kadar toplam 5,925 tl mahkeme ve masraflar adı altında bizden avukatımız para talep etti ödedim bu masrafları dava bitiminde geri alırmıyız bu masrafları ödendiğine dair nereden öğrenebiliriz şimdiden çok teşekkür ederim hayırlı çalışmalar dilerim…

  1. Admin dedi ki:

   Davayı kazandınızsa mahkeme işvereni sizin dava giderlerinizi ve avukatlık ücretinizi de ödemesine karar vermiştir büyük ihtimalle, bu hususlar mahkeme kararında yazıyordur. Ancak işveren size resmi dava giderlerini ve avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık (vekalet) ücretini ödemek zorundadır, fazlasını ödemek zorunda değildir. Davanın bu kadar uzun sürmesi ise bizim değerlendireceğimiz bir konu değil, mahkemelerin iş yüküne göre dava süresi değişir.

   1. aylin dedi ki:

    Merhaba,
    1 yıl önce iştem çıkardığım personelim benden hiç alacaklı olmamasına rağmen arabulucu üzerinden ödemeler yapılmıştı sgk ya şikayet etmiş eksik prim yatırdı diye şikayetini geri
    Çekmii sonra pişman olup ama denetçi kabul etmemiş.Yol ücretlerinin sgk primine gösterilmemesi cezası nedir?

    Bir de aşağıda belirtilen detaylar bizim şirket içinde geçerli olur mu yoksa direk idari para cezası mı kesilir?

    7144 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. maddesinin ikinci fıkrasına ; ““Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kurum’a bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kurum’a verilmesinden itibaren on beş gündür.” Kanun hükmü eklenmiştir.

    1. Admin dedi ki:

     Söz konusu işçi adına yol parasından dolayı eksik bildirim yapmış olduğunuz her ay için SGK’ya ek prim belgesi vermeniz gerekir, her prim belgesi için de o ayda geçerli brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Eksik bildirimleriniz yukarıda belirtilen tutarı aşmıyorsa ceza uygulanmaz.

 26. ayten m dedi ki:

  iyi gunler isyerimizde eski calisan bir kisi sozlesmesi olmadigi icin bize dava acti esas kazancinin fazla oldugunu ve sgksinin eksik oldugunu beyan etti sozlesmeyi ona veremedik ve bizdede sozlesme yok sgk cikis bildirgesi belirli sureli eger ispat edemezsek hangi odari para cezalari gelir isyerinde 50kisi calisiyor

  1. Admin dedi ki:

   İş Kanununa göre belirsiz süreli iş sözleşmesini yazılı yapmak mecburiyeti yok, bu durumda işverenin çalışma şartlarını belirten yazılı bir belgeyi işçiye vermesi gerekir. Belirli süreli iş sözleşmesinin ise yazılı yapılması ve bir nüshasının işçiye verilmesi zorunlu. İşçi davayı kazanırsa, yani SGK’ya düşük ücretten bildirildiğini ispatlarsa, SGK sizden eksik bildirime ilişkin olarak her ay için ayrı ayrı prim belgesi ister ve bu prim belgeleri için idari para cezası uygular, eksik bildirime ait primleri faiziyle tahsil eder, ayrıca bu süre için yararlanmış olduğunuz prim indirimi ve teşvikleri geri ister.

   1. ercan dedi ki:

    merhabalar bir çalışanıma maaş katı cezası verdik. bunu sgk ya işledik ama bu ay düzeltme yapmamız gerekiyormuş ama nereden yapacağımızı bulamadık yardımcı olablirmisiniz

    1. Admin dedi ki:

     Maaş katı cezasından, dolayısıyla da yazdıklarınızdan ne demek istediğiniz tam anlayamadık. Ancak düzeltme yapacağınız ay 2020 Temmuz veya sonrası ise https://www.isvesosyalguvenlik.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-duzeltme-islemleri/ başlıklı yazıya bakabilirsiniz. Eğer daha öncesine yani SGK’ya prim belgesi verilen aya aitse o zaman düzeltme için iptal ve ek prim belgesi vermeniz gerekir.

 27. Yücel Erkoç dedi ki:

  İyi günler. Bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Bir ücretli öğretmenimizin maaşını e bildirge sistemine girerken 2020/6 dönemine ait çıkışını yaptığımız başka bir ücretli öğretmenin onay bekleyen bir bildirgesi olduğunu farkettim. Bunun cezası ne kadar olur. Teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   Onay bekleyen bildirgeden kastettiğiniz nedir anlayamadık, eğer o öğretmenin çıkışını yaptığınız tarihe kadar ki çalışmalarına ait ücretlerini her ay verdiğiniz aylık prim ve hizmet belgelerine girdiyseniz, çıkışına ait sigortalı işten ayrılış bildirgesini de verdiyseniz ceza uygulanacak bir durum olmaz.

 28. Yücel dedi ki:

  Evet aylık prim ve hizmet belgesini düzenledik ama onayını vermedik. Öğretmenin ücreti yattıktan sonra onay verip onaylı tahakkuk fişi ve hizmet belgesini ilçe milli eğitime gönderiyoruz. Ama son maaşında bu onayı vermemişiz. Onayla deyince de bu bildirgenin onay süresi geçmiştir uyarısı alıyoruz. Bunun cezası ne olur?

  1. Admin dedi ki:

   Aylık brüt asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

 29. Duygu akyol dedi ki:

  Merhaba 17 nisandan önce pandemi ödeneğinden yararlana işveren 17 nisandan önce işçisini çıkarırsa sadece çıkardığı işçi için aldığı ödeneğimi öder yoksa bütün işçiler için alınan ödeneğimi işkurun bu konuda alacağı nasıl olur saygılar

  1. Admin dedi ki:

   Sorunuzdan tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadık, ancak şartları taşımadığı halde işçisini kısa çalışma ödeneğinden yararlandıran işveren, sadece şartları taşımadığı halde kısa çalışma ödeneği alan işçileri için ve sadece yersi ödenen kısa çalışma ödeneği tutarı için sorumlu olur.

   1. Murat dedi ki:

    Abi bn hurdacıda çalışıyordum sigortasız dışarıya fabrikaya gittim hurda almaya catıdaydım hurdaları atıyordum çatı çöktü yere düştüm hastaneye kaldırdılar iki el bileği kırık kafada kırık var elimde amiliyat oldum d mir taktılar bn hastanedeyken patron geriye dönük sigorta yapmış banahaberim yokken mahkeme ye verdim şikayetçi oldum sigortada şikayet ettim sizce ne kadar tazminat alırım ala bilirmiyim sigortan da para ala bilirmiyim bı yardımcı olur musunuz başka nereye şikayet etmem gerekiyor birde iş kazası bildirimi yapmıyorlar sigortaya yapsalar aylık alacaktım ama yapmıyorlar bnim ne yapmam lažım bana akıl verirmisın

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     Ne kadar tazminat alacağınızı biz bilemeyiz, mahkeme buna karar verir. İş kazasıyla ilgili olarak da işyerinin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne şikayette bulunmanız gerekir. Olayın iş kazası olduğuna karar verilirse (daha doğrusu SGK söz konusu işyerinde çalıştığınızı ve kazayı orada geçirdiğinizi kabul ederse) hastanede yattığınız ve raporlu olduğunuz günler için size geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) öder, ayrıca tedaviniz tamamlandıktan sonra yüzde 10 veya daha fazla meslekte kazanma gücü kaybı (iş göremezlik) ortaya çıkarsa SGK size sürekli iş göremezlik geliri bağlar ve her ay öder.

 30. İsmail dedi ki:

  2010 yılında 3 bloklu 72 daireli Bir yerde hem kapıcı hem kaloferci olarak çalıştım işten emekli olup ayrıldım 11/08/2020 de emekli oldum askerlik borçlanması yaparak SGK ya gittiğimde her yıl çalışmış olmama rağmen yılda 1 ay çıkış yapmışlar bilgim dışında ne yapmalıyım hizmet tespit davası açabilir miyim . Kooperatif olarak beni yıllarca kandırmışlar gereken cezayı alırlarmı benim maaşım da ne gibi değişiklikler olur ve ne kadar ceza alırlar şahidim ve ispatlamak için gerekli belgeler var.

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Maaşınızda değişiklik olur mu, ne kadarlık değişiklik olur onu bilemeyiz, ancak hizmet tespit davası açabilirsiniz tabii ki, buna engel bir durum yok, emekli olmuş olmanız da buna engel değil.

 31. Ramazan dedi ki:

  2020 ve önceki iki yılda çalışmadığı halde bir kişiyi sigortalı işçisi olarak gösteren işverenin cezası ne olur

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   O dönemde yararlanılan teşvikler varsa faiziyle geri alınır, ayrıca işveren ve duruma göre işlemi yapan muhasebeci hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur, duruma göre başka yaptırım ve cezalar da uygulanabilir.

 32. Esra dedi ki:

  Merhaba, bir çalışanımız Ekim ayı içerisinde 3 günlük rapor almış ama bize 2 günlük rapor aldığını söylemişti ve bizde vizite sisteminden kontrol edip onay vermeyi atlamışız. Ekim ayındaki 3 gününü maaşından kesmeden ödedik. Şimdi hem raporu vizite sisteminden onaylayıp hem de geç eksik gün bildirimi mi yapmam gerekiyor. Her ikisi içinde ayrı ayrı ceza gelir mi?

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   İstirahat süresinde sigortalının çalışmadığına dair bildirimin süresi geçtiği için idari para cezası uygulanır. Ayrıca eksik gün bildirimi yani istirahat süresine denk gelen 3 günlük kazanç bildiriminin iptali için de iptal ve ek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi gerekeceğinden, ek beyanname için idari para cezası uygulanır.

 33. Rasim gunduz dedi ki:

  Merhaba onceki calistigim isyerinde pirime esas kazancim eksik yatirdilar kalani ise elden vermeyi teklif ettiler kabul etmedim hem esas kazancim eksik hemde gun sayisi eksik sozlesmem belirli sureli sozlesmemdede sgk eksik oldugu belli fakat bana sozlesmemi vermediler sgkya dilekce verecem ama elimde sozlesmem yok sadece maas bodrosu var dilekce verdigim zaman ilgilenirlermi acaba tesk ederim

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   İlgilenirler ancak, aldığınız gerçek ücreti belgeleyemezseniz şikayetinizden sonuç çıkmaz, iş mahkemesinde dava açmanız gerekir. Bu arada işyerinizin yaptığı hiçbir işlem mevzuata uygun değil, sizi gerçek ücretiniz ve gerçek çalışma süreleri üzerinden SGK’ya bildirmeleri zorunlu olduğu gibi iş sözleşmesinin bir örneğini vermiş olmaları da zorunludur. (Bkz. https://www.isvesosyalguvenlik.com/isveren-is-sozlesmesinin-bir-nushasini-isciye-vermek-zorunda/, https://www.isvesosyalguvenlik.com/sigortanin-asgari-ucretten-degil-gercek-ucretten-yatirilmasi-zorunlu/)

 34. Altan dedi ki:

  Firmamda 2009-2010 yılları arasında 2 kişi 3er ay bilgim dışında sigortalı gösterilmiş muhasebeci denen zat bu girişleri yapmış. Yapılandırma başvurusu yaparken gördüm. Bunları nasıl iptal edebilirim?

  1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

   Söz konusu bildirimlerle ilgili iptal aylık prim belgeleri, hatta sigortalı işe giriş bildirgelerinin iptali için dilekçe vermeniz gerekir. Ayrıca o muhasebecinizi değiştirmenizde fayda var, çünkü yapılan bu işlem sahte sigortalılığa girdiğinden, başınızı ağrıtabilir, SGK savcılığa suç duyurunda bile bulunabilir.

   1. Hakan dedi ki:

    Merhaba işçiye ait geçmişe yönelik bir ek bildirimde bulunulduğunda kaynaklanan para cezasından dolayı teşvikler iptal olur mu geriye yönelik teşvikler geri iade edilir mi? Örnek verecek olursam 19 gün yerine 17 gün bildirim yapılmış. Geriye yönelik 2 günlük düzeltmelerde teşvikler iptal olur mu

    1. isvesosyalguvenlik.com dedi ki:

     Teşviğe göre değişir, ancak bazı teşvikler (örneğin ödenmiş asgari ücret desteği) geri alınabilir.