Anasayfa / Yargı Kararları / 2012 Yargıtay Kararları Birinci Bölüm

2012 Yargıtay Kararları Birinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; Bağ-Kur sigortalısı olduğu halde adına SSK kapsamında da sigorta bildirimi yapılmış olan işçinin bu kapsamda yersiz olarak ödenmiş olan primlerden kendi hissesine düşen kısmın SGK tarafından kendisine ödenmesi talebi, hizmet birleştirilmesi yoluyla emekliliğe hak kazandığı halde emekli aylığı bağlanmadığını iddia eden kişinin aylık bağlanması ve geriye dönük aylıkların toplu ödenmesi talebi, kapıcı olarak aylık 30 gün çalıştığı halde sigortası eksik bildirilmiş olan işçinin eksik sigorta günlerinin tamamlanması talebi, SGK’nın tedavi giderlerinin haksız olarak tedavi yardımlarından yararlanan kişiden tahsiline ilişkin talebi, iş kazası sonucu malul kalan kişinin madde ve manevi zararlarının işveren tarafından karşılanması yani tazminat talebi, işyerinde geçen ve SGK’ya bildirilmemiş olan çalışmaların tespiti, işverence iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia eden işçinin ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesini talep etmesi, vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışırken iş sözleşmesi feshedilen kişinin tazminat ve ücret alacaklarının ödenmesi talebi, işyerinde avukat olarak çalışıyorken sözleşmesi feshedilen kişinin ücret – prim – ikramiye, avukatlık ücreti alacaklarının ödenmesini talep etmesi, hizmet alım ihalesi kapsamında alt işverene (taşerona) bağlı olarak bankada temizlik işinde çalışıyorken alt işveren (taşeron) değişikliği nedeniyle işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçinin, iradesinin fesada uğratıldığını kanıtlayamadığı sürece faiz hakkından vazgeçmiş sayılacağı, günlük çalışma süresi dikkate alınırken ara dinlenme süresinin eksik alınması nedeniyle fazla çalışma süresinin hatalı hesaplanması, gerçek ücreti asgari ücretin üzerinde olduğu halde kendisine asgari ücret üzerinden ödeme yapıldığını iddia eden işçinin aradaki fark ücretin kendisine ödenmesi talebi, imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücretinin ödendiği belirtilen işçinin gerçekte daha fazla çalışma yaptığını ileri sürmesi halinde bunu ispatlaması gerektiği, aynı işverene bir ildeki işyerinden başka ildeki bir işyerine nakledildiği için işten ayrılarak kıdem tazminatı talep edilen işçinin talebinin değerlendirilmesinde işverenin nakil yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığının, nakil işleminin haklı sebebe dayanıp dayanmadığının tespiti gerektiği, alt işveren bağlı olarak çalışıyorken işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, eşinden ölüm aylığı almaktayken babası ölen kişinin babasında da aylık alıp alamayacağı, SGK’ya bildirilmeyen çalışmalarını tespiti ve bazı işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, tarımla iştigal ettiği dolayısıyla tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitinin istenmesi, iş sözleşmesinin işveren tarafından 6 işgünü olan fesih hakkı süresi (hak düşürücü süre) içerisinde feshedilip feshedilmediği, ihbar öneline uymadan istifa eden işçinin durumu, hizmet tespit davası açılmasında geçerli olan 10 yıllık hak düşürücü ne zaman başlayacağı, SGK’nın iş kazasından kaynaklanan giderlerine ait peşin sermaye değerinin işverenden tahsili yönündeki talebi yani rücuan tazminat talebi, işçinin işverene ait basım-matbaa işyerinde geçen çalışmalarına ilişkin olarak itibari hizmet süresinin tespiti istemi, sigorta kayıtlarına geçen hizmetlerin nüfus kaydı esas alınarak birleştirilmesi talebi, iş kazası sonucu ölen işçinin hak sahibinin işverenden tazminat talebi, babası üzerinden aldığı yetim aylığının yersiz olarak ödendiği gerekçesiyle kesilmesi ve faiziyle birlikte geri istenmesi üzerine bu konudaki SGK işleminin iptalinin talep edilmesi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelen işçinin işverenden tazminat talebi konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Altı iş günlük haklı fesih hakkını kullanma süresi

• Ara dinlenmesi

• Asıl işveren alt işveren

• Belirli belirsiz – süreli iş sözleşmesi

• Eksik prim gün sayısının tespiti

• Emekli sandığı iştirakçileri için görevli mahkemenin belirlenmesinde esas alınacak unsurlar

• Fazla çalışma

• Gerçek ücretin belirlenmesinin gerekmesi

• Hafta tatili

• Hak düşürücü süre

• Hizmet tespiti

• İş koşullarında esaslı değişiklik

• İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi

• İş sözleşmesinin kurulmadığı dönem için genel mahkemelerin görevli olacağı

• İşçinin ihbar öneli ödemek zorunda olmayacağı

• İşyeri devri

• İşyerinin kamu işyeri olması

• İtibarı hizmet süresinin koşulları

• Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesinde faiz

• Manevi tazminatın unsurları

• Ölen babası nedeniyle hak sahibi olan davacının eşinden ölüm aylığı almakta olsa dahi babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına sahip olduğu

• Sigortalı hizmetlerin tespiti

• Sigortalı hizmetlerin tespitinde hak düşürücü süre

• Sigortalılığın zorunlu olması

• Sigortalının maddi zararından hakkaniyet indirimi yapılmasının olanaklı olmayacağı

• Sosyal güvelik hukukundan doğan davlarla işçilik alacaklarının birlikte görülemeyeceği

• Sürekli iş göremezlik geliri

• Tarım sigortalılığının birleştirilebilmesi için borcun olmamasının gerekmesi

• Tarımsal faaliyetin tespiti

• Ücretin net olarak talep edilmedikçe brüt tutarlardan hesaplanmasının gerekmesi

• Ücretin uzun süre ödenmediği iddiası

• Yanlış ve yersiz alınan primlerin iadesinin geriye doğru 10 yıl için olanaklı olduğu

• Yersiz ödemenin geri alınma esasları