Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Altıncı Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Altıncı Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; tazminat ve ücret gibi işçilik alacaklarında gerçek ücretin tespiti, hesabına her ay düzenlik olarak para yatırılmış kişi ile işveren arasında iş sözleşmesinin varlığının kabul edilmesi gerektiği, olumsuz davranışları nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin kıdem ve ücret alacaklarının ödenmesi talebi, sigortasız çalışmaların tespiti (hizmet tespiti), işten çıkarılan işçinin işçilik alacaklarının ödenmesi talebinde feshin haklı sebebe dayandığını ispat yükünün işverende olduğu, sigorta bildiriminin iş kazasından sonra yapılmış olması halinde işverenin kusursuz sorumluluğunun doğacağı, işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı talebi, ihale süresinin bitmesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı talebi, işten çıkarılan işçinin feshin geçerliğine ve işe iadesine karar verilmesi talebi, haklı sebeple işten çıkarılan gemiadamından işverenin tazminat talebi, 14 yaşından küçük çocukla iş sözleşmesi imzalanamayacağı, haklı nedenle işten çıkarılan işçinin işe iade davası açamayacağı, sendikal nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin feshin geçersizliğine karar verilmesi talebi, iş sözleşmesi feshedilmeksizin kıdem tazminatı şeklinde yapılan ödemenin avans olarak nitelendirilmesi gerektiği, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan sona erdirildiğini iddia eden işçinin işe iade talebi, işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı, ücret gibi alacakları ile genel tatil ücreti alacaklarının ödenmesi talebi, işçinin yıllık izin ücretine hak kazanıp kazanmadığı, işletmesel nedenlerle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminat talebi, sendikal nedenlerle işten çıkarıldığını iddia eden işçinin işe iade davası, tır şoförüne ödenen harcırahın ücretin parçası niteliğinde olduğu, alt işverene (taşerona) verilen asıl işin bir bölümünün teknolojik uzmanlık gerektirmesinin zorunlu olduğu, vardiya değişiminin sadece birkaç işçiyle sınırlı olmasının çalışma şartlarında esaslı değişiklik sayılacağı konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Alt işveren (taşeron)

• Asıl işin bölünüp alt işverene verilmesinin koşulları

• Devamsızlık nedeniyle fesih

• Feshin geçersizliğine ilişkin davanın tespit davası olması

• Fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde işe iade davası açılabileceği

• Gemi adamının ücretinin ödenmemesi

• Genel tatil

• Haklı feshin ispat yükünün işverende olması

• Haklı nedenle iş sözleşmesini sona erdiren işçi

• Her ay düzenli bir ödemenin yapılmış olması, taraflar arasında iş sözleşmesinin varlığını göstermesi

• Hizmet tespitinde sigortalının çalıştığı gerçek işyerinin tespitinin gerekmesi

• İbranamede belirtilen ödemeyi işçinin inkar etmesi

• İş sözleşmesi devam ederken ödenen kıdem tazminatı

• İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih

• İşletmesel feshin yargısal denetimi

• İşverenin kusursuz sorumluluğu için işçinin iş kazasından sonra kuruma bildirilmiş olmasının gerekmesi

• Kamu ihale kurumu kanunu açısından eser sözleşmesinin asıl işveren alt işveren kurulmasına engel olmayacağı

• Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi

• Mahkeme kararlarının gerekçeli olma zorunluluğu

• Ondört yaşından küçük çocuklarla iş sözleşmesi kurulamaması

• Özel kanundaki düzenlemeye göre asıl işveren alt işveren ilişkisinin 4857 sayılı yasaya aykırı olmadığı

• Sendikal tazminat

• Sendikalı olmayan işçinin ücretinin sendikalı işçiye göre belirlenemeyeceği

• Tır şoförüne ödenen harcırahın ücretin parçası olduğu

• Ücret hesap pusulası

• Vardiya değişikliğinin bir veya bir kaç işçiyle sınırlı yapılması

• Yıllık izinin ispatı