Anasayfa / Soru - Cevap / Aylık Çalışmaya Ait Sigorta İnternette Ne Zaman Görünür ?

Aylık Çalışmaya Ait Sigorta İnternette Ne Zaman Görünür ?

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışanın her bir aylık çalışması karşılığı adına işlenecek prim gün sayısı ve prime esas kazançlar, işverenler tarafından takip eden ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yer alan bilgilere göre çalışan adına sisteme kaydedildiğinden, çalışan kişi adına bildirilen sigorta gün ve kazancını ancak çalıştığı aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi işvereni tarafından Kuruma verildikten sonra internetten görebilir. Örneğin, Temmuz ayındaki çalışmaya ait sigortalı hizmetler ay biter bitmez 1 Ağustos’ta internetten görünmez, prim belgesi verildikten sonra internette görülür. Özel sektörde çalışanlar için istisnalar hariç en eç takip eden ayın 23’ünde prim belgesi verilmesi gerektiğinden, bu kişi en geç 23 Ağustos’tan sonra Temmuz ayına ait sigorta prim günlerini internetten görebilir.

Öte yandan, her aya ait sigorta primlerinin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmekle birlikte, çalışanın sigortalı hizmetlerinin sisteme işlenmesi ve çalışanın bunu internet sorgulamasında görebilmesi için, primin ödenmiş olması gerekmez. Yani burada primin ödenmiş olmasına değil, prim belgesinin verilmiş olmasına bakılır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin en geç verilmesi gereken tarihler ise aşağıda belirtilmiştir.

Çalışanlar sigorta sorgulamalarını ise şifre ile e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi, herhangi bir şifreye gerek kalmadan Nüfus Cüzdanından yer alan bazı bilgileri girerek https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet sayfasından da yapabilirler.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin En Geç Verilmesi Gereken Tarihler:

Her aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin de en geç;

– Özel sektöre ait işyerlerinde çalışmanın ait olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde,

– Resmi nitelikteki işyerlerinde ise çalışmanın ait olduğu dönemi takip eden ayın 7’sinde,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir.

Ancak yukarıdaki tarihler, çalışanların ücret / maaş ödemeleri özel sektörde her ayın sonunda, resmi nitelikteki işyerlerinde ise her ayın 15’inde verildiği düşünülerek belirlenmiştir. Çalışanların ücret ödemeleri farklı tarihlerde yapılıyorsa bu durumda Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin en geç;

– Ücret ödemeleri her ayın 15 inde yapan özel sektör işyerlerinde takip eden ayın 7’sinde,

– Ücret ödemelerini her ayın 30’unda yapan resmi nitelikli işyerlerinde ise takip eden ayın 23’ünde,

verilmesi gerekmektedir.

Toplu sözleşme, mahkeme kararı, idarece verilen kararlar, enflasyon farkı, çalışanın yurtdışında olması gibi istisnai nedenlerle ücret ödemelerinin geç yapılması halinde prim belgesi yukarıdaki süreler geçtikten sonra da Yönetmelikte belirtilen sürede verilebilir. Bu istisnalar dışında da prim belgesi tabii ki süresi geçtikten sonra verilebilir. Ancak bu durumda idari para cezası uygulanacağı gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu prim belgesini işleme koymadan, yani sisteme girmeden önce inceleme yapılmasına gerek duyabilir. Bu şekilde süresi geçtikten sonra verilen prim belgeleri de işleme alındıktan sonra, yine çalışanın sigorta gün ve kazançları sisteme işlenir ve internette görülür. (Ayrıntılı bilgi için bakınız Aylık Prim ve Hizmet Belgesi – Düzenlenmesi – Verilme Süresi ve Şekli – Sonradan Verilmesi)