Anasayfa / Eski Haberler / E-Devlet Şifresi Olmadan Bazı Sorgulamalar SGK Web Sitesinden Yapılabilecek

E-Devlet Şifresi Olmadan Bazı Sorgulamalar SGK Web Sitesinden Yapılabilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği gibi, 01/11/2010 tarihinden önce sigortalı tescil kaydı, sigortalı hizmet dökümü, müstahaklık, borç durumu sorgulama gibi bir çok konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun web sitesinden (www.sgk.gov.tr) kişisel sorgulama işlemleri yapabilmekteydi. Ancak, Anayasanın 29 maddesinde değişiklik yapan paketin 12/9/2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilmesi ve referandumun kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından 23/9/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından; kişisel bilgilere sadece kişinin kendisinin ulaşması, dolayısıyla da kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması ve e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bu imkan ortadan kaldırılmış, kişilerle ilgili bir çok sorgulama www.turkiye.gov.tr (e-Devlet Kapısı) üzerinden yapılabilir hale getirilmiş, bu web sitesinden sorgulama yapabilmek için de e-Devlet şifresi alma zorunluluğu getirilmişti. Dolayısıyla, 01/11/2010 tarihinden itibaren www.sgk.gov.tr adresinden herhangi bir kişisel sorgulama yapılamamakta, www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapılabilmesi için de PTT Merkez Müdürlüklerinden temin edilen e-Devlet şifresi gerekmekteydi (01/11/2010 tarihli haber). Ayrıca bu şifre T.C. Kimlik Numarası karşılığı verildiği için, e-devlet şifresiyle sadece o şifrenin ait olduğu T.C. Kimlik Numarasının sahibiyle ilgili sorgulamalar yapılabilmekteydi.

Ancak, kişilere ait bilgilere başkalarının ulaşmasını önlemek amacıyla getirilen bu uygulamanın, kişilerin kendileriyle ilgili bilgilere kendilerinin ulaşmasını da zorlaştırıcı bir sonuç ortaya çıkardığı görüldüğünden, bu konuda eski uygulamaya kısmen dönüleceği bilgisi Sosyal Güvenlik Kurumundan geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı konuyla ilgili olarak yayımladığı Sosyal Güvenlik Verilerine Ait Bazı Sorgulamaların Kurumumuz İnternet Sitesinde Yapılabilmesine İlişkin Duyuru’da  “Kurum Başkanlığımızca, internet sitemizden kaldırılan sorgulamalardan bazılarına tekrar yer verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu uygulamanın 15/12/2011 tarihinden itibaren açılması kararlaştırılmıştır.” ifadesine yer verildi. Dolayısıyla 15/12/2011 tarihinden itibaren bazı kişisel sorgulamalar eskiden olduğu gibi www.sgk.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi olmadan yapılabilecektir.

Kurumun aynı duyurusunda;

– Önceki uygulamalarda, sadece T.C. Kimlik Numarası veya sigorta sicil numarasının sorgulama için yeterli olduğunu, yeni uygulamada ise T.C. Kimlik Numarasının yanında “kişinin baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, cilt no, aile sıra no” gibi herkes tarafından bilinemeyecek özel bilgilerin de isteneceğini, bu şekilde başkalarına ait bilgilerin sorgulanabilmesi ihtimalinin de en aza indirilmesinin sağlanacağı,

– Sorgulamaların tekrar Kurumun internet sitesi üzerinden yapılması ile hem kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir adım atılacağı, hem de kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik verilerinin doğrudan Kurumun internet sitesinden temin edilmesi sureti ile sigortalıların il müdürlüklerine yoğun müracaatının engellenmiş olacağı,

– Yeni uygulamanın www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinde 15/12/2011 tarihinde aktif hale geleceği,

açıklamalarına yer verildi.

Kişisel Bilgilerinin Kurumun İnternet Sitesinden Sorgulanmasını İstemeyenler Ne Yapacak?

Kişisel bilgilerinin Kurumun internet sitesinden sorgulanmasını istemeyen, bunun yerine kendisine ait sorgulamaların sadece www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabilmesini isteyen sigortalıların, uygulama aktif hale gelmeden yani 15/12/2011 tarihinden önce duyuru ekinde yer alan dilekçeyle Kurumun il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine şahsen başvurması gerekmektedir. Yapılacak bu başvuru üzerine, Kurum tarafından başvuru sahibinin kişisel bilgileri sorgu kapsamı dışında bırakılacak, Kurumun internet sitesi üzerinden sorgulanması pasif hale getirilecektir.

Ayrıca 15/12/2011 tarihinden sonra da kişisel bilgilerinin Kurumun internet sitesinden sorgulanmasını istemeyen sigortalıların başvurması halinde sorgulamaların aktif veya pasif hale getirilebilmesi sürekli bir şekilde mümkün olabilecektir.(www.isvesosyalguvenlik.com)