Anasayfa / Haber / Günde Yedi Buçuk Saatten Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler Yeniden Belirlendi

Günde Yedi Buçuk Saatten Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve günde en fazla yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri yeniden belirleyen  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik, 16 Temmuz 2013 tarihli ve 28709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, sekizinci maddesi hariç yürürlüğe girdi. İşverenlere bildirim yükümlülüğü getiren 8 inci madde ise üç ay sonra yürürlüğe girecek.

Söz konusu Yönetmeliğe Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler ile günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler ayrı ayrı belirlendi.

Aynı konuda, daha önce 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan ve bu güne kadar uygulanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.