Anasayfa / Haber / Hak – İş Başkanlar Kurulu Toplantısının Ardından Bildiri Yayımladı

Hak – İş Başkanlar Kurulu Toplantısının Ardından Bildiri Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu 2013 yılının sendikal durum açısından değerlendirilmesi ve 2014 yılından beklentiler, örgütlenme çalışmaları gündem maddeleri ile 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da yaptığı toplantı sonucundan aldığı kararları Hak İş Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi olarak internet sitesinde (http://www.hakis.org.tr/) yayımladı.

Bildiride özet olarak;

– HAK-İŞ Başkanlar Kurulunun, işsizliğin sorun olmaktan çıktığI, uluslararası normlarda örgütlenmenin gerçekleştirildiği, çalışma koşullarının iyileştiği, küresel ölçekte firmalara ve işgücüne sahip güçlü, rekabetçi ve istikrarlı bir Türkiye istediği belirtildi,

– İşsizlik oranının yüzde 5 seviyesine indirilmesi için 2014 yılında daha fazla çaba sarf edilmesi,

– Kamudaki asli görev ve süreklilik arz eden işlerin kamu işçileri eliyle görülmesinin, taşeron çalıştırılmamasının ve kamudaki geçici işçilere kadro verilmesi,

– 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilere kadro verilmesi,

– Çalışanların kıdem tazminatına hak kazanma ve alma konularında yaşadıkları sorunun çözümü için bu hakkın garanti altına alınması,

– Sosyal güvenlik mevzuatımızın esnek çalışma modelleriyle uyumlaştırılması ve esnek çalışma modellerinin sosyal güvence boyutunun hukuki alt yapısının güçlendirilmesi,

– Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren asgari ücretin, 2014 yılı için beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması,

Ayrıca, işverenlerin kanun hazırlığı sırasında sıkça dile getirdiği kaygılarına karşılık, sendikalaşma oranının geriye gittiği, sendika sayısının artmadığı, aksine toplu iş sözleşmesi bağıtlama yetkisi olan sendika sayısının gitgide azalmakta olduğu belirtildi.