Anasayfa / Mevzuat (page 4)

Mevzuat

100-Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme

Eşit değerde iş için erkek ve ...

Devamı »

102-Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme

Sözleşmenin; – Genel Hükümler başlıklı Birinci ...

Devamı »

105-Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair Sözleşme

Sözleşme; mecburi veya cebri çalıştırmanın esarete ...

Devamı »

108-Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

Sözleşme; ulusal gemi adamı kimliklerinin karşılıklı ...

Devamı »

111-İstihdam ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında Sözleşme

Sözleşme; iş ve meslek alanında ayırım ...

Devamı »

115-İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme

İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunmasıyla ilgili ...

Devamı »

116-Sözleşmelerin Kısmen Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

Sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili olarak Milletlerarası Çalışma ...

Devamı »

118-Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme

Sözleşme; vatandaşlarla vatandaş olmayan kimselere sosyal ...

Devamı »

119-Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme

Sözleşme; münasip bir şekilde muhafaza tertibatı ...

Devamı »

122-İstihdam Politikası Sözleşmesi

İnsan Hakları Beyannamesinin “her şahsın, çalışma ...

Devamı »