Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler (page 2)

Tebliğler

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

Açıklama:  10 Şubat 2013 Tarihli ve ...

Devamı »

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

Açıklama:  10 Şubat 2013 Tarihli ve ...

Devamı »

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ...

Devamı »

Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ

10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de ...

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ

5510 sayılı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ...

Devamı »

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olan ...

Devamı »

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ...

Devamı »

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ...

Devamı »

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ...

Devamı »

Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel ...

Devamı »