Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler (page 3)

U.A. Sözleşmeler

80-Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

Sözleşme; ilk yirmi sekiz toplantıda kabul ...

Devamı »

81-Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında Sözleşme

Sözleşmenin; – Sanayide İş Teftişi başlıklı ...

Devamı »

87-Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

Sözleşme; çalışanların durumunun iyileştirilmesini ve barışın ...

Devamı »

88-İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme

Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi ...

Devamı »

92-Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

Sözleşmenin; – Genel Hükümler başlıklı Birinci ...

Devamı »

94-Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme

Sözleşme bir kamu makamı tarafından yapılan ...

Devamı »

95-Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme

Sözleşmenin; 1 inci maddesinde ücret tabirinin ...

Devamı »

96-Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme

Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu her üye ülkenin ...

Devamı »

98-Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

Sözleşme; teşkilatlanma ve toplu pazarlık hakkı ...

Devamı »

99-Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme

Sözleşme; tarımda asgari ücret tespit usulleri ...

Devamı »