Anasayfa / Haber / SGK Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Şikayetlerle İlgili Genelge Yayımladı

SGK Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Şikayetlerle İlgili Genelge Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

hükmüne istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmetleriyle ilgili olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikayetler neticesinde Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından SGK’ya gönderilen;

– Gönderme Kararı,

– Bilgi-Belge İsteme,

– Tavsiye Kararı,

– Ret Kararı,

yazılarıyla ilgili olarak, Kurum üniteleri ve birimleri tarafından yapılacak işlemler ve cevaplama süreçleriyle ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013/36 sayılı Genelge’yi yayımladı.

Söz konusu Genelgeye göre;

• İlgililerin idari yolları tüketmeden Kamu Denetçiliği Kurumuna doğrudan şikayette bulunması sebebiyle işleme alınamayıp gereğinin yapılması için Kuruma yönlendirilen başvurularla ilgili Gönderme Kararları, Strateji Geliştirme Başkanlığınca ilgili merkez birime yönlendirilecek ve yönlendirilen merkez birimince başvuru sahibine doğrudan cevap verilecek.

Sadece taşra teşkilatını (illerdeki müdürlükleri) ya da merkez birimiyle beraber taşra teşkilatını da ilgilendiren Gönderme Kararları, Strateji Geliştirme Başkanlığınca, başvuru konusuna göre ilgili birime gönderilecek, ilgili birim tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak başvuru sahibine birim amiri ya da yetkilendireceği personel tarafından ivedilikle cevap verilecek.

• Şikayetçinin Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından işleme alınan başvurularıyla ilgili olarak, Kuruma gönderdiği Bilgi-Belge İsteme yazılarına ilgili birimlerce 30 gün içerisinde cevap verilecek.

• Kamu Denetçiliği Kurumunun Tavsiye Kararlarında belirtilen tavsiyeler doğrultusunda, ilgili merkez birimi ya tesis edilen işlemi ifade eden ya da bu tavsiye kararına uyulamaması durumunda gerekçesini içeren cevabi yazıyı, 30 gün içinde Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderecek.

• Şikayet sahibinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvurunun Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından reddedilmesi üzerine Kuruma gönderilen Ret Kararları ise Kurumda dosyalanacak.