Anasayfa / Haber / Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 25 Maddelik Değişiklik Yapıldı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 25 Maddelik Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları içerisinde 5510 sayılı Kanundan sonra en önemli yeri tutan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde; 21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu 25 maddelik değişikliğin kapsadığı madde başlıkları aşağıda yer almaktadır. Yönetmeliğe ayrıca Ek-12 İşkolu Kodu Listesi eklenmiştir.

Yapılan değişiklikler Yönetmelikle SGK Uygulamalarında Yapılan Önemli Değişiklikler başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Bahse konu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yer aldığı 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’ye ise  http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin değişiklik yapılan maddeleri:

Yönetmeliğin 9 uncu maddesi – Sigortalı sayılanlar

Yönetmeliğin 10 uncu maddesi – Sigortalı sayılmayanlar

Yönetmeliğin 13 üncü maddesi – Sigortalıların kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi

Yönetmeliğin 18 inci maddesi – Sigortalıların re’sen tescili

Yönetmeliğin 25 inci maddesi – Sigortalı işten ayrılış bildirgesi

Yönetmeliğin 27 nci maddesi – İşyeri bildirgesi

Yönetmeliğin 28 inci maddesi – İşyeri sicil numarası

Yönetmeliğin 32 nci maddesi – Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil

Yönetmeliğin 37 nci maddesi – İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması

Yönetmeliğin 42 nci maddesi – Ölüm geliri

Yönetmeliğin 58 inci maddesi – Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma

Yönetmeliğin 66 ncı maddesi – Borçlanmaya ilişkin süreler

Yönetmeliğin 98 inci maddesi – Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

Yönetmeliğin 102 nci maddesi – Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması

Yönetmeliğin 103 üncü maddesi – Aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi ve resen düzenlenmesi

Yönetmeliğin 107 nci maddesi – İşyeri kayıtlarının ibrazı

Yönetmeliğin 108 inci maddesi – Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme

Yönetmeliğin 110 uncu maddesi – İhale konulu işlerde araştırma ve re’sen yapılacak işlemler

Yönetmeliğin 111 inci maddesi – Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler

Yönetmeliğin 112 nci maddesi – Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler

Yönetmeliğin 113 üncü maddesi – İtiraz komisyonları

Yönetmeliğin 114 üncü maddesi – Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları

Yönetmeliğin geçici 15   inci maddesi – Bazı kamu personelinin borçlanma işlemleri

Yönetmelik 4 – 5 ve 9/A numaralı ekleri