Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ve Emekli Sandığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çatısı altında birleşmesiyle birlikte, yayımlanan iki önemli kanundan biri 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu diğeri ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yani bu kanundur.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Kanun 31 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 16 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, henüz yürürlüğe girmeden Kanunun birçok maddesi, özellikle de Emekli Sandığı kapsamındaki memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili değişiklik ve düzenlemeler içeren birçok maddesi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, bunun üzerine 5754 sayılı Kanunla bu kanunda önemli değişiklikler yapılmış, daha sonra Kanunun emeklilikle ilgili bazı maddeleri 30 Nisan 2008 tarihinde, maddelerinin bir kısmı 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanun esas itibariyle ise 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte,

– 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun,

– 1475 sayılı Bağ-Kur Kanununun,

– 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun,

– 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun,

istisnai bazı maddeleri hariç tüm maddeleri yürürlükten kalkmıştır.

– 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun ise tamamı yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu Kanunla birlikte Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası uygulamaya girmiş, çalışanlar statülerine göre sosyal güvenlik açısından 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu üç kategori dışın da bir de isteğe bağlı sigorta kategorisine yer verilmiş, bu kapsamdakiler de bazı istisnalar hariç 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilmektedir.