Anasayfa / Haber / 10 ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşyerleri Ek Belge Vermeyecek

10 ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşyerleri Ek Belge Vermeyecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Kanunun “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrası; “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” şeklindedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102 nci maddesinin onikinci fıkrasında ise aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılarla ilgili olarak eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilmesi veya gönderilmesi gereken belgeler sayılmıştır.

Aynı maddenin ondördüncü fıkrasında ise istisnai bazı işyerleri sayılarak, bu kapsamdaki işyerlerinin eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli görülmüş, bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacağı belirtmiştir. Bunlardan biri de 30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı özel sektör işyerleridir. Aslında bu istisna 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerleri için geçerliyken, 17/4/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile 30’a düşürülmüştü.

Bu defa 21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 14 üncü maddesiyle söz konusu 30 rakamı 10 olarak değiştirildi.

Yapılan bu değişiklik uyarınca, 2013/Ağustos ayına ilişkin olarak bu ay verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden geçerli olmak üzere, özel sektör işyerlerinin 10 ve üzeri işçi çalıştırdıkları aylar için, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmeleri yeterli olacak, ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeleri Kuruma vermeleri gerekmeyecek.