Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 118-Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme

118-Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; vatandaşlarla vatandaş olmayan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkında hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde sözleşmenin kapsamına giren sosyal güvenlik dalları, 3 üncü maddesinde üye ülkelerin diğer ülke vatandaşlarına kendi vatandaşlarıyla eşit işlem yapması, 4 üncü maddesinde yardımlardan yararlanma bakımından eşit muamelenin nasıl sağlanacağı, 5 inci maddesinde yabancı bir memlekette ikamet edenlerin durumu, 6 ncı maddesinde sözleşme çerçevesinde aile yardımlarının sağlanması, 7 nci maddesinde diğer ülke vatandaşları hakkında yapılacak işlemler, 8 inci maddesinde 5 ve 7 nci maddelerin nasıl uygulanacağı, 9 uncu maddesinde isteyen ülkenin sözleşme hükümlerinden nasıl ayrılacağı, 10 uncu maddesinde sözleşme hükümlerinin mültecilerle vatansızlar hakkında, mütekabiliyet şartı aranmaksızın uygulanacağı, 11 inci maddesinde sözleşmeyi uygulayan ülkelerin gerekli idari yardımları karşılıklı ve ücretsiz olarak yapacağı, 12 nci maddesinde sözleşmenin uygulanmayacağı yardımlar, 13 üncü maddesinde bu sözleşmenin mevcut sözleşmelerin tadili olarak kabul edilemeyeceği, devamı maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz