Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 119-Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme

119-Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; münasip bir şekilde muhafaza tertibatı bulunmayan makinaların satışı, kiralanması ve kullanılmasının yasaklanması, makinaların gerekli korunma tertibatı ile teçhizine dair hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşme kapsamına giren makinalar,

– Satış, Kiralama, Diğer Herhangi Bir Surette Elden Çıkarma ve Teşhir başlıklı İkinci Bölümünün; 2 nci maddesinde maddede belirtilen makinaların, münasip muhafaza tedbirleri alınmaksızın satışı ve kiralanmasının milli mevzuatla yasaklanacağı, 3 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanmayacağı makinalar, 4 üncü maddesinde 2 nci maddeyi uygulamak zorunda olanlar, 5 inci maddesinde tanınacak istisnalar,

– Kullanma başlıklı Üçüncü Bölümünün; 6 ncı maddesinde muhafaza tertibatı olmayan makinelerin yasaklanması, 7 nci maddesinde 6 ncı madde hükümlerini uygulama mecburiyetinin işverene ait olduğu, 8 inci maddesinde 6 ncı maddenin uygulanmayacağı makinalar, 9 uncu maddesinde 7 inci maddesine istisna tanınabilecek haller, 10 uncu maddesinde işveren tarafından işçilerin haberdar edilmesi, 11 inci maddesinde muhafaza tertibatı olmayan makinanın kullanılamayacağı, 12 nci maddesinde sözleşmenin onaylanmasının işçilerin haklarını ihlal edemeyeceği, 13 üncü maddesinde sözleşmenin yetkili makam tarafından karar verilmesi halinde serbest iş yapanlara da uygulanabileceği, 14 üncü maddesinde işveren deyiminin işveren mümessilini de kapsayacağı,

– Dördüncü Bölümünde Uygulama Tedbirleri,

– Beşinci Bölümünde Kapsam,

– Altıncı Bölümünde Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz